STIM/Svensk Musik - Edition Suecia
Om Priskoder Under utgivning Kategorier Hjälp
sök
I 'Edition Suecia'
På hela hemsidan

Haunt

Daniel Nelson skrev Haunt 1991 som en del av sin examen vid University of Chicago. Han beskriver verket som förlösande för hans fortsatta inriktning och inställning till komponerandet. Titeln och inspirationen till verkets dramaturgi kommer från W.H. Audens Twelve Songs, No. 4: Dear, though the night is gone / Its dreams still Haunt today. Nelson förklarar vidare: ”Den förflutna natten och drömmen som hemsöker nuet får i musiken representeras av två sorters tonala centra, som under stycketes gång hela tiden blandas. Några minuter från slutet skiljs de åt.”
Komponist: Nelson, Daniel
Kategori: Kammarmusik - blandade besättningar
Besättning: fl, cl, cor, perc, pf, stråkkvartett
Duration: 17
Editionsnr: SUE497
Utgivningsdag: 2001-06-28
Mer info: 46832
Skivbolag: Phono Suecia / PSCD125
Versioner:
497 - Partitur
497a - Stämmor
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav