STIM/Svensk Musik - Edition Suecia
Om Priskoder Under utgivning Kategorier Hjälp
sök
I 'Edition Suecia'
På hela hemsidan

Frameworks

I Frameworks – som bygger på material hämtat från Johan Sebastian Bachs levnadsdata – har S. Pat. Simmerud skapat ett sifferalfabet genom att på enklast möjliga sätt översätta bokstäver till siffror, A blir således 1, B blir 2 och C blir 3 osv. Verket är tresatsigt, en sats för vardera namn, vilka i sin tur är indelade i mindre enheter, en enhet för vardera bokstav i namnet ”Johan Sebastian Bach”.
Komponist: Simmerud, S Patric
Kategori: Kammarmusik - blandade besättningar
Besättning: fl*, cl*, cor, perc, pf, vl, vla, vlc, cb
Duration: 8'30"
Editionsnr: SUE514
Utgivningsdag: 2001-06-28
Mer info: JOR293
Versioner:
514 - Partitur
514a - Stämmor
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav