STIM/Svensk Musik - Edition Suecia
Om Priskoder Under utgivning Kategorier Hjälp
sök
I 'Edition Suecia'
På hela hemsidan

Der Sprung über den Schatten

Titeln Der Sprung über den Schatten – ”Språnget över skuggan” – anknyter inte i någon musikalisk mening med Krenek-operan med samma titel utan man kan i stället tänka sig titeln som en sorts bild av musikens ansträngningar. ”Stycket är helt lysande i sin förening av strukturell komplexitet och transparens, och bländar genom sin innehållsliga rikedom och suggestionskraft. Tack vare precisionsinstrumenteringen råder aldrig någon trängsel i myllret av expressiva gestalter, och ingen klang eller rörelseart är för kuriös eller kuslig för att kunna skrivas ner av Storm och förverkligas med tio instrument.” Nutida Musik
Komponist: Storm, Staffan
Kategori: Kammarmusik - blandade besättningar
Besättning: cl, tr, pf, arpa, 2perc, 2vl, vla, vlc
Duration: 25
Editionsnr: SUE483
Utgivningsdag: 2008-10-15
Mer info: JOR2675
Versioner:
483 - Partitur
483a - Stämmor: cl & trp
483a - Stämmor: perc 1 & 2
483a - Stämmor: pf & arpa
483a - Stämmor: stråk
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav