STIM/Svensk Musik - Edition Suecia
Om Priskoder Under utgivning Kategorier Hjälp
sök
I 'Edition Suecia'
På hela hemsidan

Alla Passacaglia

Om Alla Passacaglia säger Marina bl a: ”Verkets titel antyder passacagliaformen, som i detta fall står som ett incitament både ur estetisk synpunkt och för den strukturella uppbyggnaden av det musikaliska materialet. Det är inte fråga om att göra variationer kring ett givet tema. I detta fall har temat ersatts av en följd av rytmiska eller modalmelodiska strukturer, som erbjuder mallar till de olika omvandlingar som det musikaliska materialet genomgår under verkets lopp.”
Komponist: Marina, Cristian
Kategori: Kammarmusik - blandade besättningar
Besättning: flöjt, slagverk, orgel
Duration: 12'
Editionsnr: SUE541
Utgivningsdag: 2004-12-20
Mer info: JOR2807
Versioner:
541 - Partitur
541a - Flöjtstämma
541a - Slagverksstämma
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav