STIM/Svensk Musik - Edition Suecia
Om Priskoder Under utgivning Kategorier Hjälp
sök
I 'Edition Suecia'
På hela hemsidan

Medaglia

Om Medaglia säger Miklós Maros bl. a.: ”Jag hade för avsikt att teckna och skulptera i detta lilla format något som man inte kan få fram med andra instrument. Hos saxofonen och trombonen kan man med fördel använda stora horisontella linjer eftersom båda två kan spela espressivt och har stor spännvidd. Med några mindre vanliga spelsätt kan man (även) spela harmonier; genom snabba rörelser, drillar samt med samtidig sång och spel i trombonstämman. Stycket byggs både melodiskt och harmoniskt av treklangsbaserade ackord, där två treklanger (två gånger två treklanger) står mot varandra. Dessa har inga gemensamma toner och står funktionellt i motsats. De både dras mot och stöter sig bort ifrån varandra. Funktionerna liknar den klassiska harmonikens funktionsordning.” Hela texten finns på Mer info/Verkkommentar Ladda ned stycket gratis!
Komponist: Maros, Miklós
Kategori: Kammarmusik - blåsare
Besättning: alt-saxofon i Eb och trombon
Duration: 8
Editionsnr: SUE802
Utgivningsdag: 2005-05-30
Mer info: GB1249
Versioner:
802 - A-saxstämma
802 - Partitur i C
802 - Spelpartitur
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav