Bo Nilsson - Gunnar Valkare - Bo Nilsson var arton år när han 1956 slog igenom vid en konsert i Köln i den västtyska radion med ett radikalt modernistiskt debutverk. Men väl personligen på plats vågade sig "geniet" från Malmberget helt enkelt inte in i konsertsalen. Bo Nilsson har haft en osedvanlig förmåga att väcka häpnad. Inte bara genom sina kompositioner utan också genom sin personlighet, uttryckt i till exempel slagkraftiga debattinlägg och provokativa svar på enfaldiga intervjufrågor. Han har komponerat populära sånger, han har skrivit musik till film och TV. Musikern, forskaren och tonsättaren Gunnar Valkare har skrivit en initierad och roande biografi över Bo Nilsson. Boken ingår i Kungliga Musikaliska Akademiens och Bokförlaget Atlantis serie Svenska Tonsättare.
Dag Wirén - en vägvisare - Martin Tegen (red.) - Den 15 oktober 2005 skulle Dag Wirén ha fyllt hundra år. Han framstår idag som en av de främsta svenska tonsättarna under 1900-talet och det kan därför vara dags att penetrera hans insatser. Han lade själv den största vikten vid de instrumentala verken, som han försåg med opusnummer, men stod också för en betydande produktion av musik för teateruppsättningar och filmer. Därtill kommer hans sju år som musikkritiker. Boken ägnas åt Wiréns verk som tonsättare och kritiker, med utblickar mot samtidens idéströmningar i Paris och i hemlandet.
Dan Andersson - Dikter och tonsättningar - Inge Mattsson, Nisse Munck, Roine Lindström, - Det finns en mängd tonsättningar av Dan Anderssons dikter. I denna bok finns samlat ca 100 av dem. Som exempel kan nämnas: Omkring tiggaren från Luossa, Jag väntar, Jungman Jansson, Per Ols Erik, En spelmans jordafärd och Till min syster. Varje dikt inleds med en bakgrunds presentation. Till samtliga tonsättningar finns också ackord-analyser för gitarr angivna. En guyldgruva för den som älskar visor och Dan Anderssons underbara dikter.
Emil Sjögren - Anders Edling -
Flips - En bok om Gösta Rybrant - Bengt Haslum - Gösta Rybrant, lysande violinistbegåvning, musikrecensent, författare av otaliga revy- och musicaltexter, genial översättare av all slags musikteater, krönikör i Aftonbladet under 34 år, filmskribent och radiounderhållare m.m.m.. Porträttet av denna mångfacetterade person tecknas här av Bengt Haslum.
Hilding Rosenberg - Per Olov Broman - Den svenska musikhistoriens mest beryktade recension publicerades 1923. Wilhelm Peterson-Berger skrev om musiker som uppträdde som "fyra förrymda konradsbergare, där de med nit och stiltrohet återge en femtes barbariska nattomtöcknade fantasier". Dessa ord och en mängd andra invektiv gällde en stråkkvartett av den då trettioårige Hilding Rosenberg, som serdermera skulle komma att kallas ömsom modernismens banbrytare, ömsom den svenska musikens grand old man. Hilding Rosenberg är den förste som ägnas en biografi i den serie som Kungliga Musikaliska Akademien och Bokförlaget Atlantis nu påbörjar med porträtt av svenska tonsättare i 1900-talet. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgängliga inspelningar.
Ingvar Lidholm - Göran Bergendal - Göran Bergendals bok om Ingvar Lidholm ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut i samarbete med Kungliga Musikaliska Akademien. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgängliga inspelningar.
Jazz Amour Affair - En bok om Lars Gullin - Keith Knox - Lars Gullin (1928-1976), barytonsaxofonist, kompositör och arrangör, var en av de stora europeiska jazzmusikerna. Hans särpräglade lyriska tonspråk väckte uppmärksamhet internationellt under en tid då många hade den amerikanska jazzen som förebild. Bernt Rosengren, Lars Sjösten, Georg Riedel och Red Mitchell berättar här i en serie intervjuer om tiden tillsammans med Lars Gullin. Intervjuerna påbörjades av den engelska jazzskribenten, skivproducenten m.m. Keith Knox medan Lars Gullin ännu levde och han ger själv sin syn på sitt liv och sin musik. Fram träder bilden av en genialisk musikskapare med mycket höga krav på sig själv och sin musik, en hjärtevarm och generös människa, vars personlighet fortfarande är starkt levande för dem han kom i kontakt med.
Jazzen i Norrköping 1953-2004 - Bozze Möller - Imponerande konsertutbud! Vid en sammanfattning av utbudet av jazzmusik i Norrköping under åren 1953-2004 frangår att såväl lokala fritidsmusiker som professionella artister haft många och återkommande speltillfällen på Norrköpings olika estrader. För att minnas vad som bjudits har nu detta dokumenterats för första gången i "Jazzen i Norrköping".
Kung Liljekonvalje - Ingemar Månsson - Ingemar Månsson verkade som kyrkomusiker i 30 år vid Uppenbarelsekyrkan i Stockholm, där han bildade Hägerstens Motettkör. Sedan hösten 1995 är han ledare för Lunds Vokalensemble. Syftet med boken är att analysera text och musik i några kända körverk och att framföra tankar om konstnärlig kreativitet med förhoppning om att körsångare och körledare skall få glädje av essäerna.
La folia - En Europeisk melodi i svenska musikmiljöer - Margareta Jersild & Märta Ramsten - La Folia, Folies D`espagne, Den spanska dårskapen- namnen är många på detta outslitliga tema som vandrat genom musikhistorien i drygt 400 år och varierats i det oändliga. Corellis variationer över temat känner de flesta musikälskare. Mindre känt är kanske att La folia också spelats och sjungits i Sverige under flera hundra år i högst olika musikaliska sammanhang, bland annat som melodi i Sinclairsvisan. Författarna har spårat och följt folian i olika musikmiljöer allt ifrån dess första nedslag på svensk mark fram till våra dagar. En cd med svenska foliainspelningar medföljer boken. Margareta Jersild och Märta Ramsten är båda docenter i musikvetenskap och tillhör landets ledande musiketnologer.
Lars-Erik Larsson - CarlHåkan Larsén - Lars-Erik Larsson är en centralgestalt i 1900-talets Musiksverige. Han uppnådde en folklig uppskattning av ovanliga mått för en "seriös tonsättare". Verk som "Pastoralsvit" och "Förklädd Gud" hör fortfarande till det mest spelade och inspelade i svensk musik.Carlhåkan Larséns bok om om Lars-Erik Larsson ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Musikaliska Akademien och Bokförlaget Atlantis. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgänliga inspelningar.
Lars Johan Werle - Ingemar von Heijne - Ingemar von Heijnes bok om Lars Johan Werle ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungl. Musikaliska Akademien och bokförlaget Atlantis. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgänliga inspelningar.
Lille Bror Söderlundh - Tonsättare och viskompositör - Christina Mattsson - Lille Bror Söderlundh hade en förkrossande personlig charm. Hans tonsättningar av Nils Ferlins Får jag lämna några blommor och När skönheten kom till byn blev allas egendom samtidigt som han själv blev ”hela Sveriges Lille Bror”. Han var en mångbegåvad musiker som skrev musik för revyscenen, för teatern och för baletten. Han komponerade musik till mer än tjugo spelfilmer. Han skrev kammarmusik, körstycken och hans arrangemang och harmoniseringar av andra viskompositörers verk är omfattande. Han skrev musik för barn men också djupt allvarlig musik vid sidan av schlager och musikaliska skämt. För f'örsta gången presenteras här en samlad bild av Lille Bror Söderlundhs rika och mångsidiga konstnärskap. Utgångspunkt har varit brevsamlingar, klippsamlingar, anteckningar och annat material i familjens ägo. Tonsättarkolleger, musiker och sångare har generöst delat med sig av sina minnen. Här publiceras också för första gången brev och annat material signerat Nils Ferlin, Evert Taube, Gunnar Björling och andra av samtidens stora diktare. En CD med ett urval inspelningar kompletterar helhetsbilden.
Min pappa hette Stikkan - Karlsson Petter - Han har träningsoverallsbyxor på sig där han ligger orörlig på köksgolvet och hon tänker: "Bra jobbat pappa. Adidasbrallor är helt rätt. Nu är du hippare än du tror!" Det är fredagen den 12 september 1997. Folkskolläraren, textförfattaren, kompositören, musikförläggaren, managern och affärsmannen Stig "Stikkan" Anderson från Hova i Västergötland har slutligen kapitulerat för sjukdom, bitterhet och alkohol. Han hittas av dottern Marie Ledin, somförst vägrar acceptera faktum. Ett drygt decennium senare skriver hon pappas historia. Maries pappa hette Stikkan.
Musik i svenska ljudfilmer 1929-1939 - Sven G. Winquist - Trettiotalet var den svenska ljudfilmens första viktiga decenium. Filmmusiken var ofta specialkomponerad av så kända schlagerkompositörer som Fred Winter och Jules Sylvain och fick därför stor genomslagskraft. Än idag- ett halvt sekel senare - är många av filmmelodierna populära örhängen.
Musik i svenska ljudfilmer 1940-1949 - Sven G. Winquist - Fyrtiotalet var en blomstrande tid för filmmusiken i Sverige. I medeltal producerades 3 8,6 filmer per år (1 947 noterades rekordet 44 (!) filmer) och alla illustrerades musikaliskt. Under detta decennium skapades en mängd fina melodier inte bara av kända schlagerförfattare som Kai Gullmar, Jules Sylvain och Fred Winter utan också av s k seriösa tonsättare som Erland von Koch och Lars-Erik Larsson. Denna förteckning över musik i svenska ljudfilmer under perioden 1940-49 är den andra i en serie om filmmusiken i Sverige. Den har sammanställts av filmforskaren Sven G. Winquist med ett förord om filmmusiken under 30- och 40-talen av Torsten Jungstedt.
Musik i svenska ljudfilmer 1950-1959 - Sven G. Winquist - I Svensk Musiks serie om filmmusik har vi kunnat följa utvecklingen under trettio- och fyrtiotalen. I denna tredje del presenteras det mycket produktiva femtiotalet. Under detta decennium producerades i medeltal 31,6 svenska filmer per år och på de stora filmbolagen fanns speciella musikavdelningar som övervakade alla musikinspelningar.
Musik i svenska ljudfilmer 1960-1979 - Sven G Winquist - En ny generation filmkompositörer träder fram i denna fiärde del av Musik i svenska ljudfilmer. I det inledande förordet samtalar Torsten iungstedt med bl. a. Georg Riedel, Ralph Lundsten och Lars Johan Werle. Här finns också en intervju med Astrid Lindgren, den i särklass mest produktiva leverantören av originalsångtexter på film under perioden.
Musik i svenska ljudfilmer 1980-1989 - Sven G Winquist - Förmodligen var 80-talet det decenium där man proportionerligt släppte fram flest nya namn när det gällde musik till långfilmer. Tekniken tågar in på allvar och allt fler av 80-talets kompositörer har en elektronisk utrustning.
Nalle Halldén - 50 år på sekelskiftets estrader - Kaj Halldén - Nalle Halldén, som avled 1935, lämnade inga dagböcker eller andra anteckningar efter sig. Föreliggande bok om Nalle Halldén baserar sig på tidningsartiklar och intervjuer. Värdefulla kommentarer har gjorts av Uno Myggan Ericson och Kar de Mumma, vilka har utomordentliga kunskaper om Nalle Halldén och teater- och nöjeslivet på hans tid.
Oscar Byström - Ett svensk musikeröde från 1800-talet - Lennart Hedwall - Oscar Bysröm är en något udda gestalt i 1800-talets svenska musikliv. Till yrket var han militär, men han gjorde också en bred karriär som musiker. Lennart Hedwall har nedtecknat ett mångfacetterat porträtt av ett musikeröde från 1800-talet.
Shut up `N`Play! - Stefan Östersjö - Stefan Östersö is one of the most prominent soloists within new music in Sweden. Since his debut CD he has recorded extensively and toured Europe, the US and Asia. His special fields of interest are the interaction with electronics, and experimental work with different kinds of stringed instruments other than the classical guitar, As a solist he has cooperated with conductors such as Lothar Zagrosek, Pierre Andre Valade, Farnk Ollu. He has published articles on contemporary music in many contexts and has lectured and given master-classes in the US, China and Europe.
Sommarpop - -
Sommarsånger - - I den här boken hittar du många av våra mest älskade svenska sånger som påminner oss om sommaren: Dansen på Sunnanö, Den första gång jag såg dig, Sol, vind och vatten, Mitt sommarlov, och många andra.
Sten Hanson - Works - - Det finns bara en Sten Hanson! Och nu föreligger delar av hans livsverk i bokform. Boken Words består av bilddikter och så kallade permutationer (ord som upprepas med hänsyn till ordning).
Svenska operaarior 1874-2009 Baryton/bas och piano - -
Svenska operaarior 1874-2009 för röst och piano - - Svenska operaarior 1874-2009 är en tvåspråkig utgåva i fyra volymer (sopran, mezzosopran/alt, tenor och baryton/bas) för sång och pianoackompanjemang. Denna exklusiva samling omfattar 147 arior ur 89 operor av 54 svenska tonsättare. Från Den bergtagna av Ivar Hallström 1874 till Goya av Daniel Börtz 2009. Sveriges första opera skriven av en kvinna är representerad: I Firenze av Helena Munktell med urpremiär på Kungliga operan 1889. Andra tonsättare är Elfrida Andrée, Kurt Atterberg, Natanael Berg, Karl-Erik Blomdahl, Jonas Forssell, Gunnar de Frumerie, Hans Gefors, Thomas Jennefelt, Lars-Erik Larsson, Paula af Malmborg Ward, Karin Rehnqvist, Sven-David Sandström, Wilhelm Stenhammar, Lars Johan Werle och många många fler.
Svenska operaarior 1874-2009 Mezzosopran/alt och piano - -
Svenska operaarior 1874-2009 Sopran och piano - -
Svenska operaarior 1874-2009 Tenor och piano - -
Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 för röster och piano - - Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 är en tvåspråkig notutgåva i tre band för röster och pianoackompanjemang. Denna exklusiva samling omfattar 58 duetter & ensembler ur 47 operor av 38 svenska tonsättare. Från Ingeborg von Bronsarts Jery und Bätely med urpremiär i tyska Weimar 1873 till Marie Samuelssons Jorun orm i öga med urpremiär i Vadstena-Akademien 2013. Andra tonsättare är Catharina Backman, Karl-Birger Blomdahl, Britta Byström, Jonas Forssell, Gunnar de Frumerie, Hans Gefors, Ivar Hallström, Lars-Erik Larsson, Ingvar Lidholm, Paula af Malmborg Ward, Gösta Nystroem, Ture Rangström, Sven-David Sandström, Wilhelm Stenhammar och många många fler.
Säj vad ni vill. Visor.Andra samlingen - Lars Forssell - Lars Forssell är välkänd som poet, dramatiker, journalist och essäist. Men nämner man till exempel "Snurra min jord" och "De fattigas piano" eller "Jag står här på ett torg" uppstår misstanken att han kanske ändå är mest älskad för sina sånger och vistexter. Sammanlagt har han under ett drygt halvsekel skrivit mer än 350 vistexter till musik av närmare 100 olika kompositörer från hela världen. Allt från egensinniga tolkningar av Brassens, Misrakis och Ferrés franska original till en schlager som "Sommarn som aldrig säjer nej" tillsammans med makarna Dominique och texter till melodier av bland andra Astor Piazzolla, Ulrik Neumann och Georg Riedel. Ett rikt urval ur hans omfattande produktion presenteras i detta samlingsverk i två volymer.
Ted Gärdestad och musiken - Ted Gärdestad/Kenneth Gärdestad - I den här boken berättar Kenneth Gärdestad om sin bror Ted. Om barndomen och uppväxten i Sollentuna. Tennis och ishockey, fotboll och teater. Och så musiken. Hur alla låtarna kom till, hur karriären tog fart, skivinspelningar, TV och folkparksturnéer. Och så flickor och kärlek förstås. Sedan kan du läsa, sjunga och spela 27 av Teds och Kenneths mest kända melodier. Text och noter med ackordanalys finns också i boken.
Visans kontinuum - Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst - Frans Mossberg - Olle Adolphson är en av de viktigaste företrädarna för den svenska visan under 1900-talet och befinner sig i samma klass som Evert Tabue, Birger Sjöberg och Cornelis Vreeswijk. Han har skapat en rad älskade visor som idag i det närmaste uppnått status som stamsånger. I denna avhandling om Olle Adolphson undersöker Frans Mossberg ord, ton och musik och de intrikata och komplexa nätverk av relationer som kan gömma sig mellan dessa i något så alldagligt som den populära visan. Olle Adolphsons noggrannhet och seriositet som visdiktare, kompositör och textförfattare ger ett rikt och mångbottnat material för denna musikvetenskapliga undersökning. Författaren tar med läsaren på en resa från övergripande beskrivningar till mikroskopiska observationer av den ljudande musiken. I en biografisk översikt ges en bild av Olle Adolphsons artistiska persona, karriär och produktion i ljuset av hans egna utsagor genom åren framvaskade ur intervjuer, press-, radio- och TV-arkiv. Därefter följer analyser av ordens musik, den inneboende musiken i texten. "Många som gett sig i kast med att tonsätta dikter har inte insett att dikterna redan är tonsatta i sig, i orden." har Olle Adolpson sagt. Detta har Frans Mossberg tagit fasta på och undersökt i detalj i den andra sektionen av avhandlingen. De klangliga relationer mellan text och musik som uppenbarats vävs därefter in i mer allmänna studier av musikens text, vad musiken kan berätta om, och hur ord och musik relaterar till varandra på olika sätt i Olle Adolphsons musik. Slutligen riktas perspektivet med hjälp av dagens teknologiska verktyg mot den klingande musiken där en successiv inzoomning mot alltmer detaljerade studier av röst och sångsätt tar med läsaren in i forskarens verkstad. Avhandlingen syftar både till att fylla gapet efter en fristående biografisk publikation och musikvetenskaplig studie över artisten Olle Adolphson samt till att föreslå vägar till förståelse av de svårgripbara relationerna mellan ord och ton.
Wilhelm Peterson-Berger - En bildbiografi - Lennart Hedwall - Lennart Hedwall skildrar i denna bildbiografi en mera okänd sida av Peterson-Berger. Boken är försedd med 60-talet dokumentära bilder som omspänner hela hans verksamma liv, allt från ståtliga operauppsättningar till en lekfull dag med katten. En av våra allra främsta tonsättare har här fått en allsidig presentation i ord och bild.
Åke Hodell - Magnus Haglund - En sommardag 1941 störtar Åke Hodells militärflygplan på ett fält utanför Ljungbyhed. Enligt haverirapporten har han en chans på tiotusen att överleva. Berättelsen om Åke Hodell (1919-2000) är full av mystiska samband och oväntade förbindelser, både bakåt och framåt i tiden. I hans skapande är 1900-talets katastrofer - fascismen, Förintelsen, krigen och maktöverträdelserna - ständigt närvarande. Här ryms såväl barnpjäsen Rännstensungar, fotbollsramsan "Sassa brassa mandelmassa" som upprepningsdikten igevär. I centrum står en orubblig maktkritik och en konsekvent rörelse bort från det genrebestämda. Magnus Haglunds bok är den första större presentationen av Hodells konstnärskap och innehåller mycket aldrig tidigare publicerat material, i både text- och bildform.
...att tvinga tonerna att tala (Bok + DVD) - Henrik Karlsson, red, Marie Wisén, red - Centralt i denna utgåva till Ingvar Lidholms 80-årsdag står Jens Brinckers essä som betraktar Lidholms hela skapande i ett europeiskt perspektiv. Skriften kompletteras av en kommenterad verkförteckning, texter av och om Lidholm, skrivna av Göran Bergendal, Folke Abenius, Joakim Tillman och Daniel Börtz. Dessutom innehåller boken den första DVD-utgåvan av en svensk opera - Lidholms "Holländarn".