STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Musik i svenska ljudfilmer 1950-1959


I Svensk Musiks serie om filmmusik har vi kunnat följa utvecklingen under trettio- och fyrtiotalen. I denna tredje del presenteras det mycket produktiva femtiotalet. Under detta decennium producerades i medeltal 31,6 svenska filmer per år och på de stora filmbolagen fanns speciella musikavdelningar som övervakade alla musikinspelningar.

Författare: Sven G. Winquist
Förlag: STIM/Svensk Musik
Kategori: Lexikon
Språk: Svenska
Publicerad: 1985
ISBN-nummer: 9185470236
Pris: 120 SEK exkl moms
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav