STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

...att tvinga tonerna att tala (Bok + DVD)
Lidholm, Ingvar

Centralt i denna utgåva till Ingvar Lidholms 80-årsdag står Jens Brinckers essä som betraktar Lidholms hela skapande i ett europeiskt perspektiv. Skriften kompletteras av en kommenterad verkförteckning, texter av och om Lidholm, skrivna av Göran Bergendal, Folke Abenius, Joakim Tillman och Daniel Börtz. Dessutom innehåller boken den första DVD-utgåvan av en svensk opera - Lidholms "Holländarn".

Författare: Henrik Karlsson, red, Marie Wisén, red
Förlag: KMA & STIM/Svensk Musik
Kategori: Musikhistoria, Verkförteckning
Språk: Svenska
Publicerad: 2001
ISBN-nummer: 9189038223
Pris: 239 SEK exkl moms
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav