STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Sten Hanson - Works
Hanson, Sten

Det finns bara en Sten Hanson! Och nu föreligger delar av hans livsverk i bokform. Boken Words består av bilddikter och så kallade permutationer (ord som upprepas med hänsyn till ordning).

Förlag: Tragus Förlag, Other Media
Kategori: Musikhistoria
Språk: Engelska
Publicerad: 2009
ISBN-nummer: 978-91-87066 33 5
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav