STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Ingvar Lidholm
Lidholm, Ingvar

Göran Bergendals bok om Ingvar Lidholm ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut i samarbete med Kungliga Musikaliska Akademien. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgängliga inspelningar.

Författare: Göran Bergendal
Förlag: Atlantis
Kategori: Biografi
Språk: Svenska
Publicerad: 2007
ISBN-nummer: 978-91-7353-199-3
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav