STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Åke Hodell
Hodell, Åke

En sommardag 1941 störtar Åke Hodells militärflygplan på ett fält utanför Ljungbyhed. Enligt haverirapporten har han en chans på tiotusen att överleva. Berättelsen om Åke Hodell (1919-2000) är full av mystiska samband och oväntade förbindelser, både bakåt och framåt i tiden. I hans skapande är 1900-talets katastrofer - fascismen, Förintelsen, krigen och maktöverträdelserna - ständigt närvarande. Här ryms såväl barnpjäsen Rännstensungar, fotbollsramsan "Sassa brassa mandelmassa" som upprepningsdikten igevär. I centrum står en orubblig maktkritik och en konsekvent rörelse bort från det genrebestämda. Magnus Haglunds bok är den första större presentationen av Hodells konstnärskap och innehåller mycket aldrig tidigare publicerat material, i både text- och bildform.

Författare: Magnus Haglund
Förlag: Natur & Kultur
Kategori: Musikhistoria
Språk: Svenska
Publicerad: 2009
ISBN-nummer: 978-91-27-11769-3
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav