STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Bo Nilsson


Bo Nilsson var arton år när han 1956 slog igenom vid en konsert i Köln i den västtyska radion med ett radikalt modernistiskt debutverk. Men väl personligen på plats vågade sig "geniet" från Malmberget helt enkelt inte in i konsertsalen. Bo Nilsson har haft en osedvanlig förmåga att väcka häpnad. Inte bara genom sina kompositioner utan också genom sin personlighet, uttryckt i till exempel slagkraftiga debattinlägg och provokativa svar på enfaldiga intervjufrågor. Han har komponerat populära sånger, han har skrivit musik till film och TV. Musikern, forskaren och tonsättaren Gunnar Valkare har skrivit en initierad och roande biografi över Bo Nilsson. Boken ingår i Kungliga Musikaliska Akademiens och Bokförlaget Atlantis serie Svenska Tonsättare.

Författare: Gunnar Valkare
Förlag: Atlantis
Kategori: Biografi
Språk: Svenska
Publicerad: 2010
ISBN-nummer: 978-91-7353-344-7
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav