STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Hilding Rosenberg


Den svenska musikhistoriens mest beryktade recension publicerades 1923. Wilhelm Peterson-Berger skrev om musiker som uppträdde som "fyra förrymda konradsbergare, där de med nit och stiltrohet återge en femtes barbariska nattomtöcknade fantasier". Dessa ord och en mängd andra invektiv gällde en stråkkvartett av den då trettioårige Hilding Rosenberg, som serdermera skulle komma att kallas ömsom modernismens banbrytare, ömsom den svenska musikens grand old man. Hilding Rosenberg är den förste som ägnas en biografi i den serie som Kungliga Musikaliska Akademien och Bokförlaget Atlantis nu påbörjar med porträtt av svenska tonsättare i 1900-talet. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgängliga inspelningar.

Författare: Per Olov Broman
Förlag: Atlantis
Kategori: Biografi
Språk: Svenska
Publicerad: 2006
ISBN-nummer: 978-91-7353-138-2
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav