STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Visans kontinuum - Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst
Adolphson, Olle

Olle Adolphson är en av de viktigaste företrädarna för den svenska visan under 1900-talet och befinner sig i samma klass som Evert Tabue, Birger Sjöberg och Cornelis Vreeswijk. Han har skapat en rad älskade visor som idag i det närmaste uppnått status som stamsånger. I denna avhandling om Olle Adolphson undersöker Frans Mossberg ord, ton och musik och de intrikata och komplexa nätverk av relationer som kan gömma sig mellan dessa i något så alldagligt som den populära visan. Olle Adolphsons noggrannhet och seriositet som visdiktare, kompositör och textförfattare ger ett rikt och mångbottnat material för denna musikvetenskapliga undersökning.

Författaren tar med läsaren på en resa från övergripande beskrivningar till mikroskopiska observationer av den ljudande musiken. I en biografisk översikt ges en bild av Olle Adolphsons artistiska persona, karriär och produktion i ljuset av hans egna utsagor genom åren framvaskade ur intervjuer, press-, radio- och TV-arkiv. Därefter följer analyser av ordens musik, den inneboende musiken i texten. "Många som gett sig i kast med att tonsätta dikter har inte insett att dikterna redan är tonsatta i sig, i orden." har Olle Adolpson sagt. Detta har Frans Mossberg tagit fasta på och undersökt i detalj i den andra sektionen av avhandlingen. De klangliga relationer mellan text och musik som uppenbarats vävs därefter in i mer allmänna studier av musikens text, vad musiken kan berätta om, och hur ord och musik relaterar till varandra på olika sätt i Olle Adolphsons musik. Slutligen riktas perspektivet med hjälp av dagens teknologiska verktyg mot den klingande musiken där en successiv inzoomning mot alltmer detaljerade studier av röst och sångsätt tar med läsaren in i forskarens verkstad.

Avhandlingen syftar både till att fylla gapet efter en fristående biografisk publikation och musikvetenskaplig studie över artisten Olle Adolphson samt till att föreslå vägar till förståelse av de svårgripbara relationerna mellan ord och ton.

Författare: Frans Mossberg
Kategori: Musikhistoria
Språk: Svenska
Publicerad: 2002
ISBN-nummer: 91-8919213-3
Pris: 300 SEK exkl moms
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav