STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Musik i svenska ljudfilmer 1940-1949


Fyrtiotalet var en blomstrande tid för filmmusiken i Sverige. I medeltal producerades 3 8,6 filmer per år (1 947 noterades rekordet 44 (!) filmer) och alla illustrerades musikaliskt. Under detta decennium skapades en mängd fina melodier inte bara av kända schlagerförfattare som Kai Gullmar, Jules Sylvain och Fred Winter utan också av s k seriösa tonsättare som Erland von Koch och Lars-Erik Larsson.
Denna förteckning över musik i svenska ljudfilmer under perioden 1940-49 är den andra i en serie om filmmusiken i Sverige. Den har sammanställts av filmforskaren Sven G. Winquist med ett förord om filmmusiken under 30- och 40-talen av Torsten Jungstedt.

Författare: Sven G. Winquist
Förlag: STIM/Svensk Musik
Kategori: Lexikon
Språk: Svenska
Publicerad: 1983
ISBN-nummer: 9185470465
Pris: 120 SEK exkl moms
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav