STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Oscar Byström - Ett svensk musikeröde från 1800-talet
Byström, Oscar

Oscar Bysröm är en något udda gestalt i 1800-talets svenska musikliv. Till yrket var han militär, men han gjorde också en bred karriär som musiker. Lennart Hedwall har nedtecknat ett mångfacetterat porträtt av ett musikeröde från 1800-talet.

Författare: Lennart Hedwall
Förlag: Gidlunds
Kategori: Biografi
Språk: Svenska
Publicerad: 2003
ISBN-nummer: 91-7844-642-2
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav