STIM/Svensk Musik - Böcker
Om Språk Alla böcker Kategorier Hjälp
sök
I 'Böcker'
På hela hemsidan

Dag Wirén - en vägvisare
Wirén, Dag

Den 15 oktober 2005 skulle Dag Wirén ha fyllt hundra år. Han framstår idag som en av de främsta svenska tonsättarna under 1900-talet och det kan därför vara dags att penetrera hans insatser.

Han lade själv den största vikten vid de instrumentala verken, som han försåg med opusnummer, men stod också för en betydande produktion av musik för teateruppsättningar och filmer. Därtill kommer hans sju år som musikkritiker.

Boken ägnas åt Wiréns verk som tonsättare och kritiker, med utblickar mot samtidens idéströmningar i Paris och i hemlandet.

Författare: Martin Tegen (red.)
Förlag: Gidlunds
Kategori: Musikhistoria
Språk: Svenska
Publicerad: 2005
ISBN-nummer: 91-7844-680-5
Pris: 274 SEK exkl moms
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav