Om STIM/Svensk Musik

Publicerad: 2002-04-17 av Konsult

Vårt mål är att den skyddade svenska musiken ska framföras mer. Det försöker vi uppfylla genom att arbeta för att musiken ska vara lätt tillgänglig, i första hand i form av noter, och genom informations- och promotionaktiviteter. Hos oss kan man få information om tonsättarna och deras musik, köpa kopior av svenska manuskriptverk och av noterna till äldre svensk populärmusik som förlagen inte längre kan tillhandahålla, samt hyra orkesterverk.Hide details for Hur du får tag i vår musikHur du får tag i vår musik
Hide details for Manuskriptverk (Nutida konstmusik)Manuskriptverk (Nutida konstmusik)
STIM/Svensk Musik har närmare 14.000 opublicerade manuskriptverk av svenska komponister. Kataloger publiceras för olika besättningar där man kan finna passande repertoar.

Beställ kopior antingen i musikhandeln eller direkt hos oss. Vår leveranstid är som regel mindre än två veckor från det att vi fått beställningen.

Priser (exklusive moms)

Kopior A4
4:00
Kopior A3
6:80
Kopior A2
Bindning spiral
Häftbindning
14:00
30:00
20:00
Minimipriset är 50 kr exkl moms

MUSIKBIBLIOTEKARIE:
Gustaf Bergel
telefon: 08-783 88 58

fax: 08-783 95 10

BESTÄLLNINGAR:
Susanne Suttner
telefon: 08-783 88 62
fax: 08-783 95 10

NOTKOPIERINGEN:
Johan Berke
Mattias Lysell
Lars Kristoffersson
telefon: 08-783 89 29
fax: 08-783 95 10


Hide details for OrkesterverkOrkesterverk
STIM/Svensk Musik har ca. 3.500 opublicerade orkesterverk, symfonier, konserter, musikdramatik e t c som kan hyras för framföranden. Orkestrar betalar per framförande enligt våra tariffer.

Enligt praxis beräknas hyrestariffen på verkets speltid och besättning, antal framföranden och om det är uruppförande eller ej. För inspelning av hyresmaterial gäller en fast tariff per inspelad minut. Orkestrar och ensembler kan kostnadsfritt under en begränsad tid få partitur/klaverutdrag till påseende.

HYRESMATERIALANSVARIG:
Anne-Christine Berg
telefon: 08-783 88 60
fax: 08-783 95 10


Hide details for PopulärmusikPopulärmusik
Vår samling av populärmusik innehåller noterna till över 50.000 schlagermelodier, visor, revymusik, filmmusik, jazzkompositioner och noter för salongsorkester. Allt kan studeras vid besök hos oss, och i de fall musikförlagen inte längre kan tillhandahålla noterna går det bra att köpa kopior av oss.

Priser
Priset per uppslag (två notsidor kopierade på ett A2-ark) är 27:- + moms. För kopiering av korta verk/texter tillämpas minimipriset 20:-/A4-sida +moms. Faxavgift 10:- eller porto tillkommer.


BIBLIOTEKARIE:
Per Floberg
telefon: 08-783 88 63
fax: 08-783 95 10
Arkivet är öppet alla vardagar året runt.


Hide details for InformationInformation
Genom att söka i vår datakatalog med nutida musik kan man få fram listor över kompositioner för olika instrument och listor över en viss komponisters samtliga verk. Om man inte själv kan finna det man söker går det bra att ta kontakt med vår bibliotekarie för nutida musik Gustaf Bergel. Vi har också ett referensbibliotek med litteratur om musiken i Sverige (uppslagsverk, biografier, diskografier, facklitteratur m.m.) där besökare kan lyssna på och provspela musiken.

Hide details for Phono Suecia (skivutgivning)Phono Suecia (skivutgivning)
Skivbolaget Phono Suecia grundades 1966 och ingår sedan 1990 i STIM/Svensk Musik.

Syftet med utgivningarna är att sprida information om angelägen musik som annars av olika skäl inte ges ut av grammofonbolagen. Koncentrationen ligger på skyddade svenska verk av nu levande komponister som inte på annat sätt är väl representerade på fonogram.

Phono Suecias skivor kan köpas i skivhandeln, och via Swedish Music Shop på vår hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Ann Marie BelfrageHide details for Edition Suecia (förlag)Edition Suecia (förlag)
Edition Suecia grundades 1930 av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och administreras sedan 1965 i STIM/Svensk Musik.

Utgivningarna består till största delen av nutida musik, men katalogen innehåller också jazzutgåvor och vissamlingar.

Redaktör för Edition Suecia är Karin Heurling


Hide details for PromotionPromotion
PR-verksamheten omfattar trycksaksproduktion, framställande av promotion-skivor, TV- och videoprogram, deltagande i mässor och festivaler, annonsering och inte minst utnyttjande av Internet.

Trycksaksproduktionen består av ett tryckt engelskspråkigt newsletter, tonsättarfoldrar, kataloger för olika besättningar m.m. Redaktör för dessa trycksaker är Karin Heurling .

Swedish Music Day är ett utlandsprojekt som riktar sig radiostationer och har genomförts sista lördagen i maj årligen sedan mitten av 1980-talet. Projektet sköts hos oss av Odd Sneeggen

Till utländska radiostationer sänds regelbundet CD-skivor som promotion för svensk musik. Från 2001 finns för radioproducenter på populärmusiksidan en interaktiv specialservice på STIM/Svensk Musiks hemsida www.hitfacts.com. På jazzsidan medverkar vi dels i en jazzårsbok som gavs ut för första gången 2002 och den del av hemsidan som heter www.jazzfacts.com .

Årligen deltar vi i en rad mässor och festivaler för upprätthålla våra kontakter med musiklivet och knyta nya. Ibland uppträder vi själva och andra gånger tillsammans med svensk musikindustri eller våra nordiska kollegor, beroende på sammanhanget.

Andra exempel på aktiviteter:

 • seminarier för främst elever vid musikhögskolor har ordnats vid ett flertal tillfällen
 • en serie TV-program om svenska komponister har producerats
 • i samarbete med musikernas organisation SAMI har en konsertserie ordnats på Nalen (SEKT) och en jazzfestimal (Swedish Jazz Celebration)
 • annonsering i en rad svenska och utländska tidningar och musiktidskrifter såväl för de produkter som vi producerar och distribuerar som för svensk musik i allmänhet
 • tillsammans med SAMI, IFPI och Rikskonserter finansierar STIM/Svensk Musik det årliga priset till Årets Musik- och Kulturskola som utdelas av Svenska Musikrådet.


  Det viktigaste komplementet för att sprida information är vår hemsida på Internet. Den byggs ut kontinuerligt och förses med ny information och nya funktioner inte bara för promotionsidan utan också för att förenkla kontakterna mellan musiklivet och oss.

  I samarbete med SAMI och IFPI driver STIM/Svensk Musik Export Music Sweden AB. Export Music Sweden ska stödja och samordna aktiviteter för att ge den svenska musiken framgångar i utlandet, i första hand på populärmusiksidan. De största projekten varje år brukar vara MIDEM i Cannes, Frankrike, och PopKomm i Köln, Tyskland.

  Vi är också med i en rad internationella sammanslutningar på musikområdet som ett led i nätverksbyggandet. Förutom MIC-organisationernas internationella organisation IAMIC och de nordiska MIC:arnas NORDMIC är det EMO (European Music Office), Svenska Musikrådet (nationalkommitté i International Music Council och därmed även i European Music Council), ISPA (International Society for the Performing Arts), IAML (International Association of Music Libraries) och ECPNM (European Conference of Promoters of New Music).

  Promotionverksamheten handhas av Odd Sneeggen och Roland Sandberg .

Hide details for Hur vi är finansierade och organiseradeHur vi är finansierade och organiserade
  Vi arbetar för den skyddade svenska musiken i nära samarbete med de STIM-anslutna upphovsmännen och musikförlagen. Vår policy är att verksamheten ska utgöra ett komplement till vad andra gör på musikområdet. Vi arbetar alltså inte med sådant som andra redan gör, som t.ex. stöd till konserter och turnéer, bidrag till skivproduktioner etc.

  STIM/Svensk Musik ingår i STIM och finansieras till största delen (70-80%) av de medel som ett upphovsrättssällskap kan använda för att stödja sitt eget lands musik. Staten bidrar dessutom med ungefär lika mycket pengar som vi själva får in på vår försäljning av noter och skivor.

  Den service vi ger i form av hjälp med stämutskrifter, bidrag till notutgåvor, resebidrag i samband med uruppföranden, riktar sig endast till STIM-anslutna upphovsmän respektive förlag.
Hide details for Vanliga frågor om STIM/Svensk Musik, FAQVanliga frågor om STIM/Svensk Musik, FAQ
  F: Kan man köpa skivor hos STIM/Svensk Musik?
  S:
  Vi hänvisar till skivhandeln och swedishmusicshop.com. Distributörer för vår egen skivproduktion finner du på Phono Suecias informationssidor.

  F: Kan man låna noter på STIM/Svensk Musik?
  S:
  Ja, om det gäller partitur till opublicerad orkestermusik. I övrigt säljer vi eller hyr ut noterna.

  F: Kan man hyra elektroakustisk musik (EAM) hos STIM/Svensk Musik
  S:
  Ja, man kan hyra framförandekopia (DAT) för 50 kr per minut + moms och porto. Vi sänder på begäran lyssningskopia på kassett. Kontakta Susanne Suttner

  F: Vilka bidrag kan man söka hos STIM/Svensk Musik?
  S:
  STIM/Svensk Musik har två typer av bidrag:

  1. STIM-anslutna komponister kan söka bidrag för att kunna närvara vid repetitioner och /eller uruppföranden av nya verk (gäller i första hand konstmusik) under förutsättning att de inte själva medverkar som exekutörer.
  2. STIM-anslutna musikförlag kan söka bidrag för utgivning av noter i tryckt form med upphovsrättsligt skyddad svensk musik. Här finns reglerna för utgivningsstöd.

   När det gäller bidrag till andra ändamål (utlandsturnéer, skivproduktion, konsertproduktion etc.) hänvisar vi till de statliga organ som har anslag för sådant.

   Information om Samrådsgruppen för Internationell Musikinformation ( SIM-gruppen), där bidragsansökningar för utlandsändamål diskuteras,  återfinns här (Word-format).

  F: Var hittar man litteratur om den svenska musiken?
  S:
  Vi rekommenderar Dokumentationsenheten SMB som är bibliografisk central. Adress och telefonnummer finner du här.

  F: Kan man få komponistbiografier genom STIM/Svensk Musik?
  S:
  Ja, gå till våra sidor med biografier. Om biografin inte finns på svenska, undersök då om den finns på de engelska sidorna istället. I annat fall går det bra att kontakta vår redaktör Karin Heurling.

  F: Kan man få verkkommentarer från STIM/Svensk Musik?
  S:
  Ja, vi har en del verkkommentarer på våra webbsidor, hämtade bland annat från Phono Suecias och Edition Suecias utgivning. Om Du inte finner vad du söker, kontakta då Gustaf Bergel, så gör vi vårt bästa att försöka finna andra texter än de som är tillgängliga på vår webbplats.

  F: Kan man få fotografier på komponister från STIM/Svensk Musik?
  S:
  Nej,tyvärr kan vi inte skicka foton på komponister, men vi kan som regel hjälpa till med uppgifter om fotografer som har foton. Kontakta Karin Heurling.

  F: Hur gör man för att få deponera verk hos STIM/Svensk Musik?
  S:
  Man kan få deponera nutida konstmusik (elektronmusik eller på papper utskriven musik). En förutsättning är att man är ansluten till STIM, har fått minst tre verk offentligt framförda och att man följer våra deponeringsregler. Kontakta Gustaf Bergel.

Hide details for Kontakta ossKontakta oss

 
Kontakt Länkar STIM IAMIC Stipendier Om STIM/Svensk Musik Tekniska krav