Gratis nedladdning

Som ett alternativ till Edition Suecias sedvanliga promotionutskick av förlagsnoter har förlaget inlett ett försök med gratis nedladdning av noter från nätet.

Det är vår förhoppning att vi med denna digitala möjlighet kommer att nå betydligt fler musiker än vi annars gör.

Verken i fråga är sparade i pdf-format och du behöver Acrobat Reader för att kunna ladda ned dem.

Tre kammarmusikverk, komponerade efter 2000, ingår i försöket:

SUE 803
Benjamin Staern (f 1978)
Desperation


SUE 801
Hans Ek (f 1964)
Va…var e vår vaktparadaraptkav råv e rav av …va?
Percussion duo


SUE 802
Miklós Maros (f 1943)
Medaglia per saxofono alto in Eb e trombone

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org