Hyresmaterial

Du är välkommen att hyra material för framföranden och inspelningar. I vår depå finns cirka 3.500 opublicerade orkesterverk, symfonier, konserter, musikdramatik etc.

Orkestrar betalar hyra per framförande. Enligt praxis baseras hyrestariffen på verkets speltid och besättning, antal framföranden och om det är ett uruppförande. För inspelning av hyresmaterial gäller en fast tariff per inspelad minut. Partitur och klaverutdrag kan kostnadsfritt få lånas till påseende under en begränsad tid.

Kontakta Susanne Suttner på Svensk Musiks hyresmaterialdepå här!

Klicka här för en lista över våra utländska agenter för hyresmaterial inom konstmusik.

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org