Aktuella utgåvor

 

Svenska operaarior 1874-2009 samt Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 med box 
 
Sju band i en praktbox: Svenska operaarior 1874-2009 samt Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 - en elegant tvåspråkig notutgåva för röster och pianoackompanjemang.  

Läs mer >>
Releasedatum: 2014-12-18
Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 för röster och piano 
 
Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 är en tvåspråkig notutgåva i tre band för röster och pianoackompanjemang. Denna exklusiva samling omfattar 58 duetter & ensembler ur 47 operor av 38 svenska tonsättare. Från Ingeborg von Bronsarts Jery und Bätely med urpremiär i tyska Weimar 1873 till Marie Samuelssons Jorun orm i öga med urpremiär i Vadstena-Akademien 2013. Andra tonsättare är Catharina Backman, Karl-Birger Blomdahl, Britta Byström, Jonas Forssell, Gunnar de Frumerie, Hans Gefors, Ivar Hallström, Lars-Erik Larsson, Ingvar Lidholm, Paula af Malmborg Ward, Gösta Nystroem, Ture Rangström, Sven-David Sandström, Wilhelm Stenhammar och många många fler. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2014-12-18
Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 för röster och piano med box 
 
Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 är en tvåspråkig notutgåva i tre band för röster och pianoackompanjemang. Denna exklusiva samling omfattar 58 duetter & ensembler ur 47 operor av 38 svenska tonsättare. Från Ingeborg von Bronsarts Jery und Bätely med urpremiär i tyska Weimar 1873 till Marie Samuelssons Jorun orm i öga med urpremiär i Vadstena-Akademien 2013. Andra tonsättare är Catharina Backman, Karl-Birger Blomdahl, Britta Byström, Jonas Forssell, Gunnar de Frumerie, Hans Gefors, Ivar Hallström, Lars-Erik Larsson, Ingvar Lidholm, Paula af Malmborg Ward, Gösta Nystroem, Ture Rangström, Sven-David Sandström, Wilhelm Stenhammar och många många fler. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2014-12-18
Svenska operaarior 1874-2009 för röst och piano 
 
Svenska operaarior 1874-2009 är en tvåspråkig utgåva i fyra volymer (sopran, mezzosopran/alt, tenor och baryton/bas) för sång och pianoackompanjemang. Denna exklusiva samling omfattar 147 arior ur 89 operor av 54 svenska tonsättare. Från Den bergtagna av Ivar Hallström 1874 till Goya av Daniel Börtz 2009. Sveriges första opera skriven av en kvinna är representerad: I Firenze av Helena Munktell med urpremiär på Kungliga operan 1889. Andra tonsättare är Elfrida Andrée, Kurt Atterberg, Natanael Berg, Karl-Erik Blomdahl, Jonas Forssell, Gunnar de Frumerie, Hans Gefors, Thomas Jennefelt, Lars-Erik Larsson, Paula af Malmborg Ward, Karin Rehnqvist, Sven-David Sandström, Wilhelm Stenhammar, Lars Johan Werle och många många fler.  

Läs mer >>
Releasedatum: 2012-12-12
Svenska operaarior 1874-2009 för röst och piano med box 
 
Svenska operaarior 1874-2009 är en tvåspråkig utgåva i fyra volymer (sopran, mezzosopran/alt, tenor och baryton/bas) för sång och pianoackompanjemang. Alla fyra banden samlade i en stilig box. Denna exklusiva samling omfattar 147 arior ur 89 operor av 54 svenska tonsättare. Från Den bergtagna av Ivar Hallström 1874 till Goya av Daniel Börtz 2009. Sveriges första opera skriven av en kvinna är representerad: I Firenze av Helena Munktell med urpremiär på Kungliga operan 1889. Andra tonsättare är Elfrida Andrée, Kurt Atterberg, Natanael Berg, Karl-Erik Blomdahl, Jonas Forssell, Gunnar de Frumerie, Hans Gefors, Thomas Jennefelt, Lars-Erik Larsson, Paula af Malmborg Ward, Karin Rehnqvist, Sven-David Sandström, Wilhelm Stenhammar, Lars Johan Werle och många många fler. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2012-12-12
Svenska operaarior 1874-2009 sopran och piano 
 
Releasedatum: 2012-12-12
Svenska operaarior 1874-2009 mezzosopran/alt och piano 
 
Releasedatum: 2012-12-12
Svenska operaarior 1874-2009 tenor och piano 
 
Releasedatum: 2012-12-12
Svenska operaarior 1874-2009 baryton/bas och piano 
 
Releasedatum: 2012-12-12
Bassoon Concerto 
Per Mårtensson 
Releasedatum: 2010-12-28
Laudate Dominum 
Maria Löfberg 
Detta verk för två sångröster a cappella tillkom 2006. Musiken vill spegla en längtan till den enkla, rena och "gregorianska" känsla man kan få inne i en medeltidskyrka. Laudate Dominum är skrivet för två sopraner, men självklart kan satsen transponeras till önskad tonhöjd och framföras t.ex. av två mezzosopraner. Man kan också framföra verket med diskantkör: sopran 2 är något lägre satt än sopran 1. Att framföra Laudate Dominum med mansröster är heller inte uteslutet. Maria Löfgren 

Läs mer >>
Releasedatum: 2010-12-28
Five Swedish Marimba Pieces 
Heimer Sjöblom/ Miklós Maros/ Sergei Dmitriev Viluman/ Ole Lützow-Holm/ Staffan Storm 
Heimer Sjöbloms Imagination är med all sannolikhet det första solostycke för marimba som komponerats av en svensk tonsättare. Det skrevs 1977 och ingår i denna samling om fem verk som också innehåller Miklós Maros virtuosa Marimbacapriccio, Sergei Dmitrievs målande Min barndoms snö har töat bort, Ole Lützow-Holms Rhyme and Pairs – ett niobladigt verk med oändliga tolkningsmöjligheter – och Staffan Storms meditativa Ein Hauch um nichts – den första delen i hans Rilketrilogi för olika soloinstrument. Varje verk är försett med tekniska framförandeförslag. För urval och sammanställning i Five Swedish Marimba Pieces svarar Daniel Berg, en av Nordens främsta slagverks- och marimbaspelare. Hans nära samarbete med olika svenska tonsättare har resulterat i en mängd nyskrivna verk för slagverk, bl.a fyra av de fem kompositionerna i denna samling.  

Läs mer >>
Releasedatum: 2010-10-29
Polykrom 
Örjan Sandred 
Titeln Polykrom anspelar på iden att skapa färgkontraster mellan olika formdelar. Olika sektioner i kompositionen har kontrasterande orkestersättningar och fokuserar på olika soloinstrument (först flöjt, följt av trumpet, oboe och trombon). Då jag komponerade Polykrom var det emellertid mer väsentligt för mig att skapa ett harmoniskt tonspråk som tog avstånd från att betrakta harmonik enbart som klangfärg (kluster, etc.). Jag ville hitta en väg tillbaka till harmonikens roll som kraftfält mellan ackord, och använda detta som ett musikaliskt uttryck. Vertikala ackordstrukturer var dock inte min fokus – ackord har inte heller harmoniska funktioner. Istället intresserade jag mig för hur ackord kan länkas till varandra och därigenom skapa musikaliska spänningar. Örjan Sandred. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2010-10-29
Tre romanser, op 239 
Maurice Karkoff 
Få svenska tonsättare har i vår tid ägnat så stort intresse åt solosången som Maurice Karkoff och få har som Karkoff också lyckats att ständigt förnya sig i genren och finna personligt präglade musikaliska medel för de valda dikternas egenart. Med Tomas Tranströmers poesi är Karkoff djupt förtrogen. Här har Karkoff valt ett par korta, haiku-liknande dikter, och dessa sånger har blivit till ett slags självständiga röstpoem. Nelly Sachs dikt Gråt ut har Karkoff redan tidigare tonsatt: den står som sista sång i Glühende Rätsel, där i den tyska originalversionen, och i Gunnar Ekelöfs tolkning i samlingen Flykt och förvandling (1997). När han nu tagit upp Ekelöfs version på nytt, har den fått en ljusare förtoning, närmast visionär, och de avslutande vokaliserna synes vittna om ett hopp trots allt. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2009-12-31
Instrument contondant 
Joakim Sandgren 
Joakim Sandgren arbetar gärna med abstrakta processer i sitt komponerande. Hans partitur, som ofta innehåller mikrotonalitet, kan vara extremt detaljerade och kräva aparta spelsätt. Instrument contondant beskriver han som en ”ljud”-musik utan någon harmonik; ett slags notbaserad elektroakustisk musik. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2009-12-31
Oui, för violin! 
Mikael Forsman 
Mikael Forsman (f. 1968) är tonsättare och gitarrist. Impulsiviteten och direktheten i hans musik är ofta ställd bredvid det lågmält spröda, både i kompositioner och i gitarrspel. ”Oui, för violin!” består av sjuttio fragment utspridda på tio sidor med sju rader på varje. När sidorna i verket placeras bredvid varandra, kan violinisten spela valfritt antal delar i fri följd eller i vanlig ordning. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2009-09-22
Volo 
Jörgen Dafgård 
Den italienska titeln Volo står för flykt, som i flykt och rörelse eller stråkens flykt över strängarna. Jörgen Dafgårds komposition är rytmiskt på ett lekfullt och vilt sätt och innehåller både kraftfull dynamik och minimalistiska avsnitt.  

Läs mer >>
Releasedatum: 2009-09-03
When the Chimes end 
Lars Indrek Hansson 
When the Chimes end är en hyllning till den karga och tystlåtna världen i västernfilmerna. Verket består delvis av citat ur flera filmer och är ett försök att föra ihop två olika världar – vilda västern och modern konstmusik – till förhoppningsvis något nytt och aldrig tidigare hört. Det är inte en historia utan snarare en kedja av intryck och situationer med ett dramatiskt flöde och två gitarren som lägger till, kommenterar och förskönar. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2008-12-29
Der Sprung über den Schatten 
Staffan Storm 
Titeln Der Sprung über den Schatten – ”Språnget över skuggan” – anknyter inte i någon musikalisk mening med Krenek-operan med samma titel utan man kan i stället tänka sig titeln som en sorts bild av musikens ansträngningar. ”Stycket är helt lysande i sin förening av strukturell komplexitet och transparens, och bländar genom sin innehållsliga rikedom och suggestionskraft. Tack vare precisionsinstrumenteringen råder aldrig någon trängsel i myllret av expressiva gestalter, och ingen klang eller rörelseart är för kuriös eller kuslig för att kunna skrivas ner av Storm och förverkligas med tio instrument.” Nutida Musik 

Läs mer >>
Releasedatum: 2008-10-15
Cantus Linnaei 
Kjell Perder 
CANTUS LINNAEI - med undertiteln Diaphonia 3 - är ett dialogstycke med spänningsnoderna symbios och självständighet, med påfallande inslag av unisonitet, melodisk flykt och kamp! CANTUS LINNAEI beställdes av flöjtisten Mats Möller och gitarristen Johannes Möller för en sommarturné under Linnéåret 2007. Uruppförandet skedde 26 juni i Stenbrohults kyrka - Linnés barndomsbygd - och har därefter framförts på en rad andra ställen i Sverige.  

Läs mer >>
Releasedatum: 2008-05-05
Tomis 
Jan Carlstedt 
Tomis – Metamorfoser för stråkkvartett, op. 65 komponerades 2002. I detta verk får metamorfoserna skildra hur Ovidius – förälskelsens och förvandlingen diktare – själv förvandlas i fångenskapen i staden Tomis. De olika satserna återger Ovidius sinnestillstånd såsom sorg, upproriskhet, bevekelse, raljans, hårdhet och till slut en inre styrka att bära sitt öde utan att knäckas. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2007-07-05
Rum (Rooms) 
Madeleine Isaksson 
Madeleine Isakssons musik kommenterar, associerar och uttrycker stämningar genom ett eget utvecklat språk. ”Det är något som pågår, något som har lagrats och som tar sig uttryck i en musikalisk form.” Citatet är träffande och gäller inte enbart de enskilda verken utan hela Madeleine Isakssons inställning till skapande. Rum uruppfördes i Stockholm 1999 (del 1 och 2) och har därefter framförts i sin kompletta version i bl.a. Göteborg, Köpenhamn, Wien och under Stockholm New Music 2003. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2007-03-23
Compositions for piano 
Per Henrik Wallin 
Per Henrik Wallin (1946-2005) var en jazzlegend redan under sin livstid. Han räknas som en av Sveriges absolut mest egensinniga jazzpianister och kompositörer. Hans stil har betecknats som kompromisslös, virtuos, våldsam men här finns också en innerlighet och poesi som märks i kompositionerna i detta häfte med pianokompositioner: rena jazzlåtar, små pärlor, miniatyrer inom en tradition där Beethovens Bagateller utgör startpunkten. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2007-03-21
Link 
Thomas Liljeholm 
I detta stycke är en förbindelselänk mellan förfluten tid och framtid upprättad – flöjten och slagverket ställs mot orgelns stundom modala, arkaiserande karaktär.  

Läs mer >>
Releasedatum: 2006-12-29
Sonata scura 
Lennart Fredriksson 
Sonata scura för stråkorkester tillkom 1988. Denna fyrsatsiga "mörka sonat" uruppfördes av Camerata Roman (idag Camerata Nordica)1989 med tonsättaren som dirigent. Verket genomgick en revidering 2005. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2006-08-07
Treccia for violoncello solo 
Kent Olofsson 
Treccia for violoncello solo (1993) är en av tre kompositioner, alla med titeln Treccia, utgiven på Edition Suecia. Tidigare utgivningar är Treccia for guitar solo och Minotaur Labyrinth ­ Treccia for percussion solo. 

Läs mer >>
Releasedatum: 2006-06-21

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org