Antal träffar: 328

Nutida konstmusik

Triptyk / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Rondo per organo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Vater unser / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Non nobis, Domine / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Around / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Brevis
Liber organalis / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre intermezzi / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Song / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
May God be gracious / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Cantate Domino / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Sonata per viola e organo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Alleluia / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Jesu sju ord på korset / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Alleluia / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Elegi / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två andliga sånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Psalm 130 : Ur djupen ropar jag till dig Herre / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Nio enkla imitiationer : hyllning till E Satie och J Cage / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Triptyk för orgel / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Barsebäckssvit / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Fantasia över "För vår kärlek vill vi tacka" / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Pilatus : lyrisk monolog / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Allt är jubel och sång / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Adagio / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två små festpostludier / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Lamento per organo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre naiva sånger om solen / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Improperierna / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre psaltarpsalmer / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Saligprisningar och verop / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Passacaglia / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Vind och hymner : en meditation över sommaren / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Cantilenor / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Specchio / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre invocationer / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två små toccator / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Missa passacaglia / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Preludium, Choral, Alleluia och Postludium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
The peace of God / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ett barn har fötts : motett / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre Lutherkoraler / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Anakrousis / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Eli, Eli, lema sabaktani : passionsmusik / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Face it / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Kväll i inlandet / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Nu löser solen sitt blonda hår / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Magnificat / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Claras arietta / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Meditation / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Alleluia / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Hymnfanfar / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
The peace of God / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Fantasi över Bereden väg för Herran / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Koralförspel och sats över Härlig är jorden / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Oändlig nåd / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Adagio / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Missa per organo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Statt upp, o Sion : koralförspel / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Härlig är Guds himmel blå : koralförspel / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Saligprisningarna / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - WESS
Kom i ditt rike : kantat på söndagen före Domssöndagen / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Verbum
Meditation över I himmelen / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Three blessings / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Hoppet är i dina händer / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Intrada / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Amen / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Jag är den sanna vinstocken : mässa / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
On another ground / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
In mot... / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Respons (Concerning "Concerning") / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
En kort fantasi / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Bells / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Canvas / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Requiem / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
En tid att dansa / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Till Doricha / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Sex fågelsånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Uppbrott / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Vid korset : fem sånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
The eve of the day / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ordalium : oratorium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Drone / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Nuet har en riktning / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Magnificat / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ser du, människa? / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre anrop / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Visione II : meditation över Uppb 7:14-17 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Visione I : meditation över Joh 13:31-32 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ut queant laxis (Do Re Mi Fa Sol La) / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
De levandes mod / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Stabat mater / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Pičce d'orgue : hommage ā Eric Satie / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Vi söker oss in / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Chaconne -92 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Italian rondo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
7 skisser / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Hymn : fem meditationer över Psaltaren 139 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Momento II / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Once again / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Evangeliefanfar på Trettondagen / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Alleluia on a ground / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Psalm 113 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Gehrman
Surrounded by / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Retrospettivo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Sinfonia sacra : Bevara mig såsom en ögonsten / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Psalm 98 (Shiru ladonay) / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Hoc modo credo III / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
På honom skall Herrens ande vila : motett / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Gehrman
Lovsång till livets Herre / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Psalm 113 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Tubicinium academicum Lundense / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tubicinium academicum Lundense / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Psaltare och lyra / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Grekland i gips / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
En annan verklighet : tre meditationer / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Katharina och Martin - en passion! / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Loops / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Mosaic nr 1 : Leave me alone with God / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Ikon : meditationer för soloflöjt över en Franciskusikon / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Inspiration : fem tankar kring Buxtehudes orgelmusik / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Bär mig som ett sigill / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ā la minute : concertino / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Canto / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Moon Songs / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
In pace / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Vad du är skön, min älskade / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Lunds Vokalensemble
Fantasy / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ave Maria / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Struggle / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
The Lord's prayer / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Två sånger om solen och månen / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Ave maris stella / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Snapshots / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Night comes / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Icons / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Vater unser / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Mondo : verk för sceniskt piano i fem satser / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Pacem / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Sju haikudikter / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Gehrman
Missa ritmico / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Jag lever / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Fantasia över dalakoralen Bereden väg för Herran / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Just for fun / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Brevis
Tre sensommarsånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Deep peace / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Cadenza per violoncello solo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Lundapoem : åtta novelletter för två pianon / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ave Maria / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Liturgi / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Jag släpper dig inte / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
En liten Hipp serenad / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tantum ergo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Ave Maria / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Cadenza för altsaxofon in Eb / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Adagio per violoncello / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Adagio för horn in F / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre Allhelgonameditationer / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Amen II / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Peace I leave with you / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två meditationer för orgel / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Concertino : Open mind / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Sju meditationer för flöjt / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två dopsånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två keltiska böner / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Italienska anteckningar / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Sänd ditt bröd över vattnet : motett / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Bridge / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
ConFusion / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två sånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två orgeltoccator / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Cantemus in omni die / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre keltiska sånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Klagosånger och Danser / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tystnader / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Jubilate / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Va? : liten konsert / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Stråkkvartett två / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Rotate / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Reverse / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Once again, once more, but... / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Four minimal dances for a maximal instrument / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Surrexit Dominus vere, alleluia : påskmusik / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
O beata virgo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Concerning / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Trio f klarinett, cello och piano / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Windows / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
One way / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Jag tillhör Gud : kantat / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Missa brevis / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Misericordia Domini / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ave Maria / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Juldagspreludium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Laetentur coeli / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Meditation över Missa octavi toni av Orlando di Lasso / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Symeons lovsång / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Vad du är skön, min älskade / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ta i trä / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Silent drops / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Eternity / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Stabat Mater / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Stairs / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . -
Basic music / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Malmö audioprod
Windows / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Malmö audioprod
Reverse / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - dB productions
Again / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Phono Suecia
Five / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Malmö Audioprod
Ave maris stella / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SDV records
Franciskuspsalm / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - WESS
Helig / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Och det hände sig vid den tiden / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Tre vårsånger Göken / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - WarnerChappell
A P G / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Tre vårsånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - WarnerChappell
Nattvardsmusik / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Fanfar / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Evangelie-fanfar 2000 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Här börjar glädjebudet / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Signs / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Missa brevis / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Herren Kristus lever / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Sveriges kyrkosångsförbund
Silent drops / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Två sånger i december / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - WESS
Sånger om en annan verklighet / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Anrop i vår tid : # Oratorium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Winstrupkantat / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ecce dies veniunt : Motett / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
LutherPsalmen / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Ferrimontana
Fågelkantat / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tranquillo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Du sänder din ande / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
That love : Stråkkvartett nr.3 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
En ton av livets båge / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
I trefaldighetens starka namn : oratorium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Ljuvlig är din boning : mässa / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Vinterkantat / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SOF
I ringhet kommer han / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Alleluia / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Jag är den sanna vinstocken : mässa / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
The peace of God / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Tre kanon-sånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Två antifoner / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Liturgi för Maria Magdalena : mässproprium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Herre till himmelen sträcker sig din nåd / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Visheten ropar / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Kla-ba-dans : Musik till dans / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Då vinner vårt hjärta vishet / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Sex korta körsånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Sveriges kyrkosångsförbund
Vishetens vägar : oratorium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - WESS
Fyra sånger / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Nio psaltarpsalmer / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Verbum
Hoc modo credo / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Vänd dig till oss, Herre! / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Mmusic / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Te Deum laudamus / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Vuolle / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Summermusic -86 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Smulpaj : 7 sånger / Blennow, Hans (1925) . - WESS
Helgnatt / Edén, Mats (1957) . - SMIC
Mobil / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Five / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - SMIC
Via dolorosa / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Momento I / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Bilder / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . -
T.G.B. / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . -
Himlarna förtälja / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . -
Tape MMmusic -88 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . -
A late tribute to John and Morton / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Brevis
Sound pattern 2 (Magnificat) / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Agnus Dei / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Sound pattern 3 (Exsultate) / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Laudamus / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Ur djupen ropar jag till dig / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
O magnum mysterium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Alleluia / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Dominus Deus salutis meae / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Growing fragments / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Hoc modo credo II / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Sound waves / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Improperierna / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Provoking / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Brevis
Per flauto / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Brevis
Sound pattern 1 (Jubilate) / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Amen / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Ave maris stella / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Filius meus es tu / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Tender moments I & II / Åberg, Thomas (1952) . - SMIC
Sanctus / Jansson, Gunnar (1944) . - SMIC
Fusion / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Responsorium / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Music in three parts / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Again / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Songs : Musik till dans / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Room / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . -
Song for Tibet / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . -
Commentary on a concert / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . -
Gloria / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Psalm 112 Laudate pueri / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Brevis
Te Deum fanfar / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Recessionsfanfar / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Cue / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Marias lovsång = Magnificat / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Psalm 67 / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
O praise the Lord all ye nations / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Det stora mysteriet / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Hör, där är min vän = Listen my lover / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Brevis
O sing unto the Lord a new song / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Brevis
I templet : kantat / Hedar, Josef (1894-1961) . - WESS
By the sea at night / Åberg, Thomas (1952) . - SMIC
Death / Åberg, Thomas (1952) . - SMIC
Dusk to dawn / Hugosson, Johan (1973) . - SMIC
Basic music / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Tre antifoner / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - WESS
Liturgi / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Bunkeflomässan / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Du öppnar din hand / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Herren vår Gud vill vi tjäna / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Jag skall välsigna dig / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Kläd er i ödmjukhet / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Rit / Sjöberg, Johan-Magnus (1953) . - Tons
Da pacem Domine / . - Korinell

Copyright Š Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org