Nutida konstmusik

Concertino nr.1 för valthorn & orkester / Lundén-Welden, Staffan (1964) . - Tons
Konsert för cello & sinfonietta / Lundén-Welden, Staffan (1964) . - SMIC
Planeten Opus Opera / Lundén-Welden, Staffan (1964) . - Tons

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org