Uruppförande

Nya manuskript

SKAP:s arkiv består av

64 hyllmeter noter som digitaliseras av Svensk Musik. Hittills har hälften av denna notskatt skannats in. Projektet beräknas vara klart vid slutet av 2016.

Skanninggruppen: Håkan, Pelle och Johan vid bokskannern som är av samma modell som Kungliga bibliotekets.

Edition Suecia publicerar en unik svensk operaskatt!


Svenska operaarior 1874-2009
innehåller 147 arior för röst och piano

Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013 innehåller 58 duetter och ensembler för röster och piano

Det är en stor händelse att Edition Suecia lyfter fram den svenska operarepertoaren i en efterlängtad notutgåva. Den svenska operaskatten finns nu lättillgänglig för sångare, pianister, dirigenter, operahus och intresserad allmänhet.

Välkommen att köpa hela praktutgåvan eller enskilda band genom vår webbutik Swedish Music Shop.

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org