Stråkkvartett nr 6 op.81
Stråkkvartett nr 6 op.81b i 7:de zigenartonarten på g
Stråkkvartett nr 6 op.81b i 7:de zigenartonarten på g
Stråkkvartett nr 6 op.81b i 7:de zigenartonarten på g
Stråkkvartett nr 6 String quartet no 6
Stråkkvartett nr 6 String quartet nr 6
Stråkkvartett nr 7
Stråkkvartett nr 7
Stråkkvartett nr 7
Stråkkvartett nr 7
Stråkkvartett nr 7
Stråkkvartett nr 7
Stråkkvartett nr 7 A-dur
Stråkkvartett nr 7 op.118
Stråkkvartett nr 7 op.49 'Quartetto dodekatonico'
Stråkkvartett nr 7 op.91
Stråkkvartett nr 7 op.91
Stråkkvartett nr 7 String quartet no 7
Stråkkvartett nr 7 String quartet nr 7
Stråkkvartett nr 7 "Årstidspastoraler"
Stråkkvartett nr 7 = String quartet no.7 i sju satser
Stråkkvartett nr 8
Stråkkvartett nr 8
Stråkkvartett nr 8
Stråkkvartett nr 8
Stråkkvartett nr 8 op.54
Stråkkvartett nr 8 Quatuor ā cordes no 8
Stråkkvartett nr 8 (i dorisk moll) op.93
Stråkkvartett nr 8 (i dorisk moll) op.93
Stråkkvartett nr 8 (i dorisk moll) op.93
Stråkkvartett nr 8 = Quartetto VIII
Stråkkvartett nr 9
Stråkkvartett nr 9
Stråkkvartett nr 9
Stråkkvartett nr 9
Stråkkvartett nr.II
Stråkkvartett op.11
Stråkkvartett op.12
Stråkkvartett op.17, G-dur
Stråkkvartett op.17, G-dur
Stråkkvartett op.1:1-3 Streichquartette
Stråkkvartett op.1:1-3 Stråkkvartetter op.1 nr 1-3
Stråkkvartett op.1:1-3 Tre quartetter
Stråkkvartett op.25:2, A-dur
Stråkkvartett op.29 Adagio
Stråkkvartett op.29 Adagio
Stråkkvartett op.29 Adagio
Stråkkvartett op.42
Stråkkvartett op.42 C-dur
Stråkkvartett Podema
Stråkkvartett Quartet no 2
Stråkkvartett Quartett f zwei Violinen, Viola und Violoncello, d-Moll
Stråkkvartett Quartett in A-dur
Stråkkvartett Quartetto
Stråkkvartett Quartetto
Stråkkvartett Quartetto breve
Stråkkvartett Quartetto d'archi
Stråkkvartett Quartetto d'archi
Stråkkvartett Quartetto d'archi op.73
Stråkkvartett Quartetto d'archi op.9
Stråkkvartett Quartetto nr 6 bx
Stråkkvartett Quartetto op.60
Stråkkvartett Quartetto per archi
Stråkkvartett Quartetto piccolo
Stråkkvartett Quartetto tramontano
Stråkkvartett Quatuor ā cordes
Stråkkvartett Qvartett
Stråkkvartett Qvartett e-moll
Stråkkvartett Qvartett F-dur
Stråkkvartett Ręverie héroīque
Stråkkvartett Sálmini
Stråkkvartett Streichquartett 9 Min.
Stråkkvartett Streichquartett A-dur = String quartet in A major
Stråkkvartett Streichquartett Nr 2
Stråkkvartett Streichquartett Nr 3
Stråkkvartett String quartet
Stråkkvartett String quartet
Stråkkvartett String quartet
Stråkkvartett String quartet in A major
Stråkkvartett String quartet no 1
Stråkkvartett String quartet no.1
Stråkkvartett String quartet op.15
Stråkkvartett två
Stråkkvartett (2008) "Genklang"
Stråkkvartett (Höst)
Stråkkvartett (skiss, ofullbordad sats)
Stråkkvartett /nr 1, a-moll/
Stråkkvartett /nr 1/
Stråkkvartett /nr 2, A-dur/
Stråkkvartett /nr 2/
Stråkkvartett /nr 2/ op.9
Stråkkvartett /nr 3, e-moll/
Stråkkvartett /nr 3/ op.8, c-moll
Stråkkvartett : Mimesis
Stråkkvartett = String quartet no 1
Stråkkvartett = String quartet no 2
Stråkkvartett = String quartet no 5
Stråkkvartett = [Quartetto d'archi] op.9
Stråkkvartett [i C]
Stråkkvartett [nr 1, a-moll]