O du som ser op.15
O du som skapat stjärnors här
O du vår herre Jesu Krist
O du, som skapat stjärnors här. Medeltida adventshymn
O du, vår Herre Jesu Krist. Långfredagshymn
O ew'ge Nacht
O Fader låt Din vilja ske
O Fader låt Din vilja ske : Hymner för fastetidens sön- och helgdagar
O Fader vår, barmhärtig, god
O finns en dag
O fons hortorum ; Magnificat ur Hystoria för Jungfru Maria
O Freunde, let others speak
O Fåglastad
O giv oss Herre av den tro : Motett
O Gud som allt med vishet styr
O Gud som hörer allas röst
O Gud som hörer allas röst
O Gud som i Din himmelssal
O Gud vi lova dig
O Gud vi lova dig
O Gud vi lova Dig (Te Deum) op.113
O Guds lamm
O Guds lamm
O Guds lamm
O Guds lamm
O Guds lamm /ur op.8/
O Gud, fräls ditt folk. Nattvardshymn
O Gud, giv oss din Andes nåd
O Haupt voll Blut und Wunden
O Helge Ande
O heliga gästabud = O sacrum convivium : Nattvardsmotett op. 132
O herde vi hörde
O Herre Gud gör nåd med mig
O Herre Gud oändelig
O Herre Gud, gör nåd med mig
O Herre Gud, oss nådig var. Koralkantat
O Herre Gud, oändelig
O Herre Gud, vi bedja dig
O Herre Gud, vi bedja Dig (Tysk melodi fr 1543)
O Herre Gud, vi beja dig
O Herre Jesus Kristus
O himmelska Jerusalem : Melodi fr Älvdalen
O hur sälla äro ej de fromma
O hur sälla äro ej de fromma
O huru ljuvlig är Din boning
O huru ljuvlig är din boning, Herre kär
O huvud blodigt sårat
O huvud, blodigt, sårat : Koralfantasi
O huvud, blodigt, sårat : Koralfantasi
O inexhauste canunt gazae pelagi
O Jesu Guds son ; Ett barn är fött : Två gamla julvisor
O Jesu gör oss väl beredda
O Jesu Krist dig till oss vänd : Koralmotett
O Jesu Krist, dig till oss vänd
O Jesu Krist, dig till oss vänd. Kantat
O Jesu Krist, du nådens brunn
O Jesu Krist, du nådens brunn (Sv.Ps 273) : Orgelkoral
O Jesu när jag hädan skall : Mel fr Leksand: Margareta Persdotter
O Jesus tänk på mig i ditt paradis : Påskkoral
O Jesu, Guds son
O Jesu, när jag hädan skall : Mel. fr Leksand
O Jesu, när jagh hädan skall
O Jesu, än de dina. Koral
O Kriste, Du som ljuset är
O Kriste, du som ljuset är
O Kriste, du som ljuset är : Fantasia super Christe qui lux es et dies op.16
O Kriste, du som ljuset är : meditation över koral 185
O Kriste, du som ljuset är. Alternatimsats
O kärlek, som ej släpper mig
O Lorde, the maker of al thing
O lyssna, hör en jubelkör : Partita över tre koralmelodier op.103:2
O magnum mysterium
O magnum mysterium
O magnum mysterium
O magnum mysterium : Motetto
O makalösa stjärna
O Maria, det är kärlek - ett juloratorium
O me felicem
O min Jesu dit Du gått
O mistress mine : a garland of Elizabethan poetry
O mistress mine : a garland of Elizabethan poetry
O mistress mine : a garland of Elizabethan poetry
O mistress mine : a garland of Elizabethan poetry
O mistress mine : Svit
O mistress mine : Svit Carpe diem
O mistress mine : Svit Carpe diem
O mistress mine : Svit Cherry-ripe
O mistress mine : Svit Counsel to girls
O mistress mine : Svit Go lovely rose
O mistress mine : Svit Not Celia that I juster am
O mistress mine : Svit Shall I compare thee
O mistress mine : Svit Shall I compare thee to a summer's day
O mistress mine : Svit The passionate shephard to his love
O mistress mine : Svit To Anthea who may command him anything
O mistress mine : Svit] A ditty
O munde, volo te dimittere : Phantasia forma 5 variationum. Vers 2
O munde, volo te dimittere : Variationer
O my torch, shine ...
O nata lux
O nata lux