Svit f piano nr 2 Pianosuite nr 2 op.20
Svit f piano nr 2 Pianosuite nr 2 op.20
Svit f piano nr 3
Svit f piano nr 3 Pianosvit nr 3 op.40
Svit f piano op.2:3
Svit f piano på Upplandsmotiv 3. Bondmarsch
Svit f piano [på Upplandsmotiv]
Svit f sologitarr op.54
Svit f sologitarr op.54 Suite
Svit f stråkork
Svit f stråkorkester
Svit f tangentinstrument, d-moll
Svit f tre flöjter
Svit f trombonkvartett nr 1 Ur Suite No 1 för trombonekvartett
Svit f trombonkvartett nr 2 Suite No 2 för trombonekvartett
Svit f trombonkvartett nr 3 Suite No 3 för trombonekvartett
Svit f två klarinetter
Svit f violoncell och liten ork
Svit f violoncell och piano
Svit för 14 blåsinstrument och pukor op.23
Svit för 6 saxofoner
Svit för 6 saxofoner 2. Passacaglia
Svit för 6 saxofoner 4. Intermezzo
Svit för blåsinstrument och slagverk op.53
Svit för brass
Svit för brass op.17
Svit för elektroniskt dragspel op.33
Svit för en litet större tvilling
Svit för ett litet lejon
Svit för ett litet lejon Preludium
Svit för flöjt och orgel
Svit för gitarr
Svit för kontrabas och piano
Svit för liten ork op.21
Svit för liten ork = Suite variée op.21
Svit för Motala blåsorkester
Svit för orgel
Svit för orgel i tre satser
Svit för orgel Orgelsvit nr 2
Svit för orkester
Svit för orkester Sorgmusik
Svit för orkester Sorgmusik
Svit för saxofonkvartett
Svit för storband Autumn song
Svit för storband Bekummings
Svit för storband Bluesnerves
Svit för storband Hip walk
Svit för storband Joe and Eye
Svit för storband New life
Svit för storband Sad waltz
Svit för stråkorkester
Svit för trombone och bastuba op.83
Svit för vibrafon och orgel
Svit för violin och piano Skisser
Svit G-dur a 5 Branle-Gai-Amener-Double-Montirande-Gavotte...
Svit G-dur a 5 Bransle ; Gai ; Amener ; Double ; Montirande ; Gavotte...
Svit G-dur Suite G-dur op.20
Svit g-moll a 4 Allemande-Courante-Courante-Sarabande
Svit g-moll a 5 Allemande-Courante-Sarabande
Svit i 8 satser
Svit i D-dur
Svit i folkton
Svit i folkton nr 2
Svit i folkton nr 2
Svit i fyra satser Suite extended
Svit i g-moll
Svit i gammal stil op.42
Svit i gammal stil (Blåskvintett nr 3)
Svit i kvadrat : fyra miniatyrer
Svit i polyfon stil
Svit i sex satser
Svit Konkret 1. Dansande punkt ; 3. Gigue for Jones
Svit Konkret 2. Preludium
Svit Konkret 4. Slinglek
Svit nr 1
Svit nr 1
Svit nr 1 op.11
Svit nr 1 op.1, giss-moll
Svit nr 1 op.39
Svit nr 1 op.5a
Svit nr 1 op.5a
Svit nr 1 op.5a Svit nr 1 f två pianon op.5c
Svit nr 1 Suite nr 1 'Orientale'
Svit nr 1 Suite nr 1 'Orientale'
Svit nr 1 Suite nr 1 'Orientale'
Svit nr 1 Suite nr 1 'Orientale'
Svit nr 1 Suite nr 1 'Orientale'
Svit nr 2
Svit nr 2 f gitarr
Svit nr 2 i svensk folkton
Svit nr 2 op.17
Svit nr 2 op.17 Aria
Svit nr 2 op.17 Aria
Svit nr 2 op.27
Svit nr 2 op.48
Svit nr 2 op.48 Andante religioso
Svit nr 2 Suite nr 2 : Fem stycken
Svit nr 2 ur Tuvor op.86
Svit nr 3
Svit nr 3 Dritte Suite op.19