Hur jag undrar vem jag är. Skådespelsmusik
Hur kan en blomma vara till
Hur kan jag säga
Hur ljust är ej det liv som famnar oss
Hur ljuvliga äro inte Dina boningar
Hur ljuvt det är att komma : tre sättningar av en romantisk psalmmelodi
Hur länge skall i Norden Halvan
Hur länge skall så här jag gå
Hur ofta här på jorden
Hur skall jag inte glädjas
Hur skall jag inte glädjas
Hur skulle det kunna vara möjligt
Hur svårt att ena tron = How hard to blend our faith
Hurmizgan
Hurra här komma de gossar : Beväringsvisa från Dalarna
Hurra, här komma de gossar : Gånglåt från Rommehed
Hurricane
Huru dyrbar är icke din nåd
Huru dyrbar är icke din nåd, O Gud
Huru ljuvliga äro icke Dina boningar
Huru ljuvliga äro icke Dina boningar
Huru ljuvliga äro icke Dina boningar
Huru ljuvliga äro icke dina boningar
Huru ljuvliga äro icke Dina boningar
Huru ljuvliga äro icke dina boningar
Huru ljuvliga äro icke Dina boningar D och E
Huru ljuvliga äro icke dina boningar (Motetter för barnkör)
Huru ljuvliga äro icke dina boningar : kantat
Huru ljuvliga äro icke dina boningar : Meditation
Huru ljuvliga äro icke Dina boningar : Traktat op.79
Huru ljuvliga äro icke dina gårdar
Huru länge skall mitt hjärta
Huru länge skall mitt hjärta
Huru skön och huru ljuv...
Hus med dubbel ingång Overtura piccola
Hus med dubbel ingång : Lyrisk komedi
Hus med dubbel ingång : Skådespelsmusik op.61
hus som byggs upp ...
Husarvisa = Kriegslied
Husarvisa = Kriegslied
Huset det står vid Siljan [Västbergapolska]
Huset och pianot
Huvudsaken : opera i en akt
Huvudskalleplats : Oratorium
Hvad her vi elske = Vad här vi älska = What here we love
Hvad her vi elske = Vad här vi älska = What here we love
Hvad solskin er
hvide, röde rose
Hvile i Skoven (Chorus mysticus)
Hvile i Skoven (Chorus mysticus)
Hyacintrummet
Hybelejens kvarn
Hybrid
Hybrid
Hylla Herren, hela världen
Hyllen ärans konung
Hyllning
Hyllningskväde
Hyllningsmarsch
Hyllningsmarsch /Ess/
Hyllningssång till Bror Jonzon på 70-årsdagen 20/10 1956
Hyllningssång till Rektor Carl Holm 18/2 1951
Hymen o hymenaios : Forngrekisk bröllopskantat op.45
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn
Hymn 'Jag vet att min förlossare lever'. Arr op.67
Hymn 24.6.1986
Hymn for Apollo
Hymn för fred
Hymn för Mollösund
Hymn i sten
Hymn och Marsch
Hymn of echoes
Hymn of echoes
Hymn of ice and ocean
hymn of the pearl
Hymn om Kristus op.22