Kantat Installationshymn
Kantat op.25 Psalmen 8
Kantat op.59
Kantat på Alla helgons dag
Kantat på Kyndelsmässodagen
Kantat på Pingstdagen
Kantat till Allmänna Konst- och industriutställningen
Kantat till Artur Hazelius minne 30 nov 1933
Kantat till A.B.F.:s i Hälsingborg 25-årsjubileum
Kantat till Djurgårdskyrkans 150-årsjubileum
Kantat till Falu stads 300-årsjubileum op.46
Kantat till förening
Kantat till Härnösands läroverks 300-årsjubileum
Kantat till invigningen av Aula magna [vid Stockholms universitet]
Kantat till Korsnäs aktiebolags 100-årsjubileum 1955
Kantat till Kristi himmelfärd
Kantat till Mörby Läroverk
Kantat till Mörby läroverk Böckernas blad skall vändas
Kantat till Mörby läroverk Ett hem för bildning och vett
Kantat till Nationalmuseum 150-års jubileum 29/6-1942
Kantat till orgeln
Kantat till Sandvikens jernverks 100-årsjubileum Sånger i stål
Kantat till Sandvikens jernverks 100-årsjubileum : Sånger i stål
Kantat till Skansens 25te vårfest
Kantat till Stockholms universitet op.53
Kantat till STORAs 700-årsjubileum op.44
Kantat till Storkyrkans återinvigning 1954
Kantat till Umeå stads 300-årsjubileum Förspel och Festmarsch
Kantat till Viktor Rydbergs logens kvartsekeldag 11 dec 1920
Kantat till Åhlinska skolans 75-årsfest 1922
Kantat till Åmåls stads 300-årsjubileum
Kantat till Åmåls stads 300-årsjubileum Afton
Kantat till Åmåls stads 300-årsjubileum Små gråa stugor
Kantat vid 100-årsjubileet av Sala gravkapell : på Alla helgons dag
Kantat vid Baltiska utställningens i Malmö öppnande op.33
Kantat vid Bergslagets 600-årsjubileum hösten 1947
Kantat vid Folkets Park i Malmö jubileum 1945
Kantat vid församlingshögtid
Kantat vid Gefleborgs läns Hushållningssällskaps 100-årsjubileum
Kantat vid Gästrike-Hälsinge Nations 150-årsfest 1961
Kantat vid Hudiksvalls stads 350-års jubileum 1932
Kantat vid invigningen av Hörsalen
Kantat vid invigningen av St. Johannes kyrka op.26
Kantat vid jubelfestpromotionen den 30 sept 1977
Kantat vid jubelfestpromotionen. 1. Ad processiones A-C = Intrada festiva
Kantat vid jubelfestpromotionen. 1. Ad processiones. Äldre vers
Kantat vid jubelfestpromotionen. 2. Charitas
Kantat vid jubelfestpromotionen. 4. Curiositas
Kantat vid jubelfestpromotionen. 5. Imaginatio
Kantat vid jubelfestpromotionen. 6. Libertas
Kantat vid Kungliga Teaterns 150-årsjubileum 18 januari 1923
Kantat vid kyrkoherdeinstallation
Kantat vid kyrkoherdeinstallation
Kantat vid kyrkoherdeinstallationen i Trångsund
Kantat vid Minnesgudstjänst
Kantat vid Odd Fellow-logen N:o 19 Louis De Geers 50-årsjubileum 1949 op.52
Kantat vid Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum
Kantat vid reformationsfesten i Uppsala 1917 op.36
Kantat vid reformationsfesten i Uppsala 1917 op.36
Kantat vid reformationsfesten i Uppsala 1917 op.36
Kantat vid reformationsfesten i Uppsala 1917 op.36
Kantat vid reformationsfesten...op.36 Introduktion
Kantat vid Socialdemokratiska Ungdomskretsens jubileum 1942
Kantat vid Svenska grovarbetarförbundets i Malmö 60-års jubileum
Kantat vid Svenska Röda Korsets högtidssammankomst op.46
Kantat vid Sveriges riksdags 500-års minnesfest
Kantat vid Uppsala läns kgl hushållningssällskaps 100-årsjubileum op.35
Kantat vid Uppsala universitets 450-årsjubileum op.45
Kantat vid Uppsala universitets 450-årsjubileum op.45
Kantat vid Uppsala universitets 450-årsjubileum op.45
Kantat vid Världspostunionens halvsekelsjubileum op.41
Kantat vid öppnandet av Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897
Kantat (Vad säger läseboken?)
Kantat (Vinter- och sommarland) t invigningen av Umeå univ op.77
Kantate
Kantate til nordiske arbejdere
Kantele
Kantilena f orgel
Kantillation
Kantring
Kaos 1
Kaos blev kosmos
Kapelo
Kapriciös dans
Kapriciös svit
kapriciöse trubaduren : Serenad op.21
kapriciöse trubaduren : Serenad op.21
Kaprifolium : Fem sånger
Karaktärer Characters op.118
Karaktärer = Characters = Charaktere
Karaktärer = Characters = Charaktere
Karaktärsstycken op.109
Karaktärstycke f cello-ensemble
Kardiogram I-II, IV
Karens mellimina
Karezza
Karg
Karin Lill
Karin lättar sitt hjärta och visar oss sitt hem
Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV op.15:1