När Vår Herre klär sommarn : tre sånger med text / av Atle Burman
När värld och vänner lämna dig
När världens hopp förtvinat stod
När världens hopp förtvinat stod. Förspel och orgelkoral
När världens hopp förtvivlat stod
När älvorna och trollet dansa
När änglar dansar ...
När änglarna sova
Nära
Nära förtorkan
Nära gräset
Närhet
Närheter (från igår och natten)
Närkes bondbröllop
Närvaro av Gud op.218
Närvaro av Gud op.230 : andlig kantat
Närvaro av Gud op.230 : andlig kantat
Näsflöjten : en opera i två akter
Nästa natt, nästa natt
Nästan
Nästan fort
Nästan sakta
Nästintill en lekfull marsch
Nätverket : opera i två akter
Näverbitar
Näverbitar
Nävervisor
Nävgröt
Nödvändigheten att underblåsa hatet och hålla det brinnande
Nödårsvisan
Nöjd
Nötiana op.11 E
N.A.M.I.-die Welle
O
O
O
O-Musik
O alltets skapare
O alltings blommande stunder
O altitudo
O Altitudo
O altitudo II
O att du i dag hade insett : Evangeliemotett
O beata virgo
O beautiful images
O benedictas rogorum flammas : Hymnus sacro inquisitiones officio
O Charlie is my darling
O dessa ögon
O dessa ögon
O dessa ögon
O dessa ögon
O Domine
O Domine
O du saliga
O du saliga
O du som ser
O du som ser
O du som ser op.15
O du som skapat stjärnors här
O du vår herre Jesu Krist
O du, som skapat stjärnors här. Medeltida adventshymn
O du, vår Herre Jesu Krist. Långfredagshymn
O ew'ge Nacht
O Fader låt Din vilja ske
O Fader låt Din vilja ske : Hymner för fastetidens sön- och helgdagar
O Fader vår, barmhärtig, god
O finns en dag
O fons hortorum ; Magnificat ur Hystoria för Jungfru Maria
O Freunde, let others speak
O Fåglastad
O giv oss Herre av den tro : Motett
O Gud som allt med vishet styr
O Gud som hörer allas röst
O Gud som hörer allas röst
O Gud som i Din himmelssal
O Gud vi lova dig
O Gud vi lova dig
O Gud vi lova Dig (Te Deum) op.113
O Guds lamm
O Guds lamm
O Guds lamm
O Guds lamm
O Guds lamm /ur op.8/
O Gud, fräls ditt folk. Nattvardshymn
O Gud, giv oss din Andes nåd
O Haupt voll Blut und Wunden
O Helge Ande
O heliga gästabud = O sacrum convivium : Nattvardsmotett op. 132
O herde vi hörde
O Herre Gud gör nåd med mig
O Herre Gud oändelig
O Herre Gud, gör nåd med mig
O Herre Gud, oss nådig var. Koralkantat
O Herre Gud, oändelig
O Herre Gud, vi bedja dig
O Herre Gud, vi bedja Dig (Tysk melodi fr 1543)
O Herre Gud, vi beja dig
O Herre Jesus Kristus
O himmelska Jerusalem : Melodi fr Älvdalen
O hur sälla äro ej de fromma