Fem gotlandsvisor 5. Ack hör nu unga flickor
Fem gotländska danser
Fem grekiska epigram
Fem haikudikter
Fem haikudikter
Fem impressioner
Fem improvisationer
Fem infall : Svit
Fem interludier
Fem japanska kärleksdikter
Fem kanons
Fem kantater
Fem karaktärsstycken
Fem koraler
Fem koraler Fem sånger
Fem koraler Sånger
Fem koraler : Satser till egna melodier
Fem koralförspel
Fem koralpartitor 1. Lov vare dig o Jesu Krist
Fem koralpartitor 1. Lov vare dig o Jesu Krist
Fem koralpartitor 2. Vi tacke dig o Jesu god
Fem koralpartitor 3. O gode ande led du mig
Fem koralpartitor 4. Befall i Herrens händer
Fem koralpartitor 5. I denna ljuva sommartid
Fem koralvarianter från Dalarna
Fem korta pianostycken
Fem körkoraler op.6:1
Fem körvisor
Fem körvisor
Fem latinska motetter = Five Latin motets op.35
Fem latinska motetter = Five Latin motets op.35
Fem legender (nr 5,6,7,8,9)
Fem liturgiska danser
Fem livsberusade sånger
Fem Maria-sånger (ur juloratoriet Ljus av ljus op.95)
Fem Martinson-sånger
Fem Martinson-sånger Five Martinson songs
Fem meditationer
Fem meditationer
Fem meditationer Till Beatrice ; Lucifer ; Paradiset
Fem melodier
Fem miniatyrer
Fem miniatyrer
Fem miniatyrer
Fem miniatyrer f orgel
Fem miniatyrer Intermezzo op.3:2
Fem miniatyrer op.4
Fem miniatyrer op.6
Fem miniatyrer op.6 3. Det första vårregnet
Fem miniatyrer op.6 3. Det första vårregnet
Fem Minimaler = Five minimums
Fem motetter
Fem motetter 1. Dagar skall komma
Fem motetter 2. Bön
Fem motetter 2. Bön
Fem motetter 3. Ni skall söka mig
Fem motetter 4. Du som är min Herre
Fem motetter 5. Hosianna
Fem nordiska låtar
Fem nya visor op.30
Fem Nävervisor
Fem Nävervisor
Fem orgelstycken
Fem orgelstycken i folkton
Fem orkesterstycken
Fem pianoaforismer
Fem pianoskisser
Fem pianostycken
Fem pianostycken op.57
Fem preludier
Fem preludier
Fem psalmer
Fem psaltarpsalmer
Fem ramsor
Fem Rilke sånger = Fünf Rilke Lieder
Fem romanser
Fem romanser 1. Jag älskade en, H-dur
Fem romantiska sånger
Fem rum
Fem rum
Fem rum [rev version]
Fem Rut Hillarp-sånger
Fem sakrala a cappellasånger
Fem skisser
Fem skisser f stråkkvartett. Sats 1
Fem skisser f stråkkvartett. Sats 2
Fem skisser f stråkkvartett. Sats 3
Fem skisser f stråkkvartett. Sats 4
Fem skisser för Saluki, orgel och viola. Elektronmusik
Fem skisser : Sats 5
Fem skånetexter = Cinque testi dalla Scania op.55
Fem små bagateller f fyra blåsare
Fem små pianostycken komponerade i Nås, Dalarna på 40-talet
Fem små preludier op.2
Fem små skisser op.66
Fem små stycken
Fem små sånger
Fem små sånger
Fem små visor op.31
Fem smärre tonbilder op.7