Gunnar Julin
Gunnar Lindqvist
Gunnar Medberg
Gunnar Molthon
Gunnar Sandevärn
Gunnar Sundberg
Gunnar Svensson
Gunnar Tigerström
Gunnar Turesson
Gunnar Valkare
Gunnar Wernström
Gunnel Linde
Gunno Södersten
Gurli Bergström
Gus Dahlström
Gus Morris
Gus Palm
Gust Grawée
Gustaf Bengtsson
Gustaf Elmer
Gustaf Grafström
Gustaf Heintze
Gustaf Nordqvist
Gustaf Paulson
Gustaf Wahlenius
Göran Fristorp
Göran Gamstorp
Göran Klinghagen
Göran Ringbom
Gösta Byhmar
Gösta Cervin
Gösta Elweroth
Gösta Forsberg
Gösta Hemming
Gösta Kullenberg
Gösta Nystroem
Gösta Rybrant
Gösta Severin-Wahlström
Gösta Stenberg
Gösta Stevens
Gösta Thesélius
Gösta Wallenius
Gösta Westerberg
Gösta Westerlund
Göte Carlid
Göte Hennix
Göte Strandsjö
Göte Wilhelmson
H Melcher Melchers
Hacke Björksten
Haidi Krohn
Hans-Erik Dahlgren
Hans-Ola Ericsson
Hans-Åke Gäfvert
Hans Alfredson
Hans Backenroth
Hans Ek
Hans Eklund
Hans Gefors
Hans Holewa
Hans Lunell
Hans Rytterkvist
Hans Skoog
Hans Söderberg
Hans Wahlgren
Harald Fryklöf
Harald Svensson
Harry Iseborg
Harry Nicolausson
Harry Sjösteen
Hawkey Franzén
Heimer Sjöblom
Helena Munktell
Helge Albin
Helge Härneman
Helge Lindberg
Helge Roundquist
Helmer Alexandersson
Henning Mankell
Henrik Strindberg
Henry Lindroth
Herbert Steen
Herbert Wahlberg
Hideki Kozakura
Hilding Hallnäs
Hilding Rosenberg
Hildor Lundvik
Hugo Alfvén
Håkan Elmquist
Håkan Larsson
Håkan Norlén
Håkan Steijen
Håkan Sundin
Håkan Thanger
Håkan von Eichwald
Ingela "Pling" Forsman
Ingemar Fälth
Ingemar Liljefors
Inger Berggren
Inger Wikström