Kjell Höglund
Kjell Jansson
Kjell Kraghe
Kjell Lönnå
Kjell Nordeson
Kjell Perder
Kjell Samuelson
Kjell Torbiörn
Kjell Wigren
Klas Nevrin
Klas Torstensson
Knut Håkanson
Knut Sönstevold
Krister Hansén
Krister Jonsson
Kristian Bredin
Kristina Forsman
Kurt Atterberg
Kurt Larsson
Kurt Lindgren
Kurt Spjuth
Kurt Wiklander
Kåge Sandell
Laci Boldemann
Lars-Erik Larsson
Lars-Erik Rosell
Lars-Gunnar Bodin
Lars-Ove Börjesson
Lars-Åke Franke-Blom
Lars Bagge
Lars Beijbom
Lars Berghagen
Lars Danielsson
Lars E Carlsson
Lars Edlund
Lars Ekström
Lars Erik Jansson
Lars Eriksson
Lars Erstrand
Lars Fellborn
Lars Gullin
Lars Hallnäs
Lars Indrek Hansson
Lars Jansson
Lars Johan Werle
Lars Karlsson
Lars Lindgren
Lars Perne
Lars Sandberg
Lars Sjösten
Lars Werner
Lars Wiggman
Lasse Dahlberg
Lasse Dahlquist
Lasse Holm
Laszlo Horvath
Leif Brixmark
Leif Nilson
Leif Nilsson
Lena Willemark
Lennart Andersson
Lennart Anderzon
Lennart Falk
Lennart Fredriksson
Lennart Hanning
Lennart Hedwall
Lennart Hellsing
Lennart Kjellgren
Lennart Lundberg
Lennart Lundén
Lennart Westman
Lennart Wärmell
Lennart Åberg
Leo Nilsson
Leo Rosenblüth
Leon Landgren
Lill-Arne Söderberg
Lille Bror Söderlundh
Lillemor Planck
Lina Nyberg
Lindha Svantesson
Lotta Ahlin
Louis Lajtai
Ludvig Berghe
Madeleine Isaksson
Maggi Olin
Magnus Alexanderson
Magnus Broo
Magnus Bunnskog
Magnus F Andersson
Magnus Lind
Magnus Lindgren
Maj Valentin
Malena Jönsson
Mansoor Hosseini
Marco Rios
Marcus Österdahl
Margareta Hallin
Margit Lagerheim-Romare
Margit Swahn