De' va' en stark sak - Jokern, Sven Paddock
De' va' en stark sak - Jokern, Sven Paddock
De' va' Eva - Owe Sigvardsson
De' va' min ide - Fred Winter
De' va' Ville! - Evy Sjöqvist
De' var en gång - Sigge Wassberg
De' var en gång = I understand = Ett vänligt ord - Mabel Wayne
De' vill jag helst att nå'n annan ska göra - Harry Persson
De' vore nå't för mej - Will Meisel
De' vore nå't för mej! - Will Meisel
De' ä' bara jag som vet - Fred Winter
De' ä' dans på Brännö brygga - Lasse Dahlquist
De' ä' dans på Brännö brygga - Lasse Dahlquist
De' ä' dans på Brännö brygga - Lasse Dahlquist
De' ä' de' ingen som märker = Stan runt -
De' ä' de', som sätter piffen - Om man visste i vilken ända man ska' börja -
De' ä' fest hos Gustafsons - Kalle Nämdeman
De' ä' inte alls trolleri = De ä ingen ordning på folket i år - Alf Peaters
De' ä' ja' som klippt och skuren te' - Rolf Degerman
De' ä' Jonssons egen lilla da' i da' - Lauritz Howalt
De' ä' Jonssons egen lilla da' i da' - Lauritz Howalt
De' ä' ju' så van se, så de' fäster ja' mej inte ve -
De' ä' just de' - Irving Berlin
De' ä' just de' = What'll I do - Irving Berlin
De' ä' kvinnans hemlighet - Ernfrid Ahlin
De' ä' kvinnans hemlighet - Ernfrid Ahlin
De' ä' min da' i da' - Jules Sylvain
De' ä' min lilla talang - Sten Axelson
De' ä' min röda da' i da' - Jules Sylvain
De' ä' mina tag - Gösta Wallenius
De' ä' mina tag - Mac Morris
De' ä' nå't visst -
De' ä' någe' visst me' de' - Lille Bror Söderlundh
De' ä' någe' visst me' de' - Lille Bror Söderlundh
De' ä' otroligt va' de' va' roligt - Jules Sylvain
De' ä' otroligt va' de' va' roligt - Jules Sylvain
De' ä' redan gjort av någon ann' - John Redland
De' ä' synd, att den ska' va' så liten = I hab' die schlnen Maderl'n net erfunden - Ludwig Schmidseder
De' ä' så grannt, så man tror knappt att de' ä' sannt - Dardanell
De' ä' så lite som gör'et -
De' ä' så lite som gör de' - 188 -
De' ä' så lite som gör de' - 192 -
De' ä' träningen som gör't -
De' ä' väl ingen vidare kille - Sten Axelson
De' ä' väl ingen vidare kille - Sten Axelson
De' är bara månen, gossen min = That's the moon, my son - Art Kassel, Sammy Gallop, Norman Litman
De' är cirkus - Ernfrid Ahlin, Nils-Georg
De' är sol, sol, sol - Tryggve Arnesson, Maud Lenner
De' är så trevligt med nå't nytt! - Einar Groth
De' är vi som är de unga - John Norrman
De'e'mängden som gör e' - Thore Skogman
De'e'slut - Lars Berghagen
De'e'slut - Lars Berghagen
De'e mina tag - Mac Morris
De'e mina tag? - Sören Aspelin
De'ä'någe'fel igen - Arthur Österwall
De'ä'så rysligt lite som behövs till de' - Helge Lindberg
De'ä'väl festligt - Nils Perne, Sven Paddock
De-valsen - Albin Scott
De 100 Jungfruarna - Ch Lecocq
De 12 årstiderna - Leif Strand
De allierades intåg i Paris -
De blir säkert bra -
De blomster som i marken bor - Erland von Koch
De bästa barnvisorna -
De bästa barnvisorna - Olika
De bästa cowboy-sångerna - Olika
De camptown races - Stephen Foster
De camptown races - Stephen Foster
De Camptown races - Stephen Foster
De där på tångvallen -
De döda sova - Leif Strand
De e' en sak, som ä' lätt att förstå -
De e inte åldern som gör att man är gammal - Thore Skogman
De e vårt liv - Arne Arvidsson, John Holm
De fattiga riddarnas ballad - Cornelis Vreeswijk
De fattiga riddarnas ballad - Cornelis Vreeswijk
de fattigas kvarter - Rolf Degerman
De fattigas piano - Léo Ferré
De fem ranungspolskorna - Jon Erik Öst
De fem Ranungspolskorna - Jon Erik Öst
De fyra barnen - Knut Brodin
De föra min själ till himmelriket - Peter van Tour
De första violerna = The first violets = Die ersten Veilchen - Ferd Bold
De gamla där hemma = Old folks at home - Stephen Foster
De gamla därhemma = Old folks at home -
De gamla ekarna - Martin Lundberg
De gamla ekarna - Martin Lundberg
De gamles vals - Agathe Backer Gröndahl
De glada sällskapsvisorna -
De Glendy Burke - Stephen Foster
De glömdas träd - Wlodek Gulgowski
De goda orden - Bror Broman
De goda orden; Tio vittra visor - Bror Broman
De gode och de äldre - Hans Öst
De går nu förbi - Thore Skogman
De gör desamma var en sjöman han hamnar -
De gör så.... -
De hade så mycket att säga varann - Richard A Whiting
De hade så mycket att säga varann = Where the black-eyed susans grow - Richard A Westing