Jag vet en dejlig rosa -
Jag vet en dejlig rosa -
Jag vet en dejlig rosa -
Jag vet en dejlig rosa -
Jag vet en dejlig rosa -
Jag vet en dejlig Rosa -
Jag vet en dejlig rosa = I know a rose of beauty -
Jag vet en jänta i Silverdal -
Jag vet en liten stig = Jeg vet en liten sti - Ernfrid Ahlin
Jag vet en port - A.G Joelsson
Jag vet en speleman - Berthold Martinson
Jag vet en speleman, Sjömans-ballad. 2 visor musik. - Berthold Martinson
Jag vet en stjärna - Emil Anjou
Jag vet en stjärna - Emil Anjou
Jag vet en visa - Erna Tauro
Jag vet en väg - Gedor Larson
Jag vet en väg som leder - Anders Gustav Sjöblom
Jag vet ett land - Helge Sandberg
Jag vet ett land - Otto Lindblad
Jag vet ett land - Otto Lindblad
Jag vet ett land - Otto Lindblad
Jag vet ett land = Dalkarlasång - Otto Lindblad
Jag vet ett land, jag vet ett herrligt land -
Jag vet ett land, jag vet ett härligt land -
Jag vet ett litet hotell - Jules Sylvain
Jag vet ett litet hotell - Jules Sylvain
Jag vet ett litet hotell - Jules Sylvain
Jag vet ett litet hotell = There's a small hotel - Richard Rodgers
Jag vet ett liv som återstår - Ruben Fridolfson
Jag vet ett namn så dyrt och kärt - Hugo Karl Nilsson
Jag vet faktiskt hur man gör - Lisbeth Dal
Jag vet han kommer igen - Dan-Jakob Peterson
Jag vet han mig ser - Carl Öst
Jag vet inte - Greta Adrian
Jag vet inte - Greta Adrian
Jag vet inte mången som är som du - Harold Fields
Jag vet inte säkert men jag tror att det skulle bli bra - Johnny Öst
Jag vet inte = Je ne sais pas - Ebbe Jularbo
Jag vet inte, vad det är med mig - E Lundmark
Jag vet inte, varför jag gör de', men jag gör de' ändå - Peva Derwin, Axel Flyckt
Jag vet mycke lite om dej = I don't know enough about you - Peggy Lee
Jag vet mycke lite om dej = I don't know enough about you - Peggy Lee
Jag vet nog var han håller hus, när han inte är hos mig - Holck Stilling
Jag vet nog var han håller hus, när han inte är hos mig - Holck Stilling
Jag vet nåt om dej Lilla Elisabeth - Willy Rosen
Jag vet på vem jag tror -
Jag vet Tao -
Jag vet två flickor i höga norden - Margit Swahn
Jag vet vad jag skall göra - Gunnar Wiklund
Jag vet = I'll know - Frank Loesser
Jag vet = I'll know - Frank Loesser
Jag vet = I know - Edith Lindeman
Jag vet = I know - Edith Lindeman
Jag vet = I know - Edith Lindeman
Jag vet, jag vet , jag vet = I know, I know, I know - Bronislaw Kaper
Jag vilar trygg - Lennart Jernestrand
Jag vilar vid ditt hjärta - Arthur Gustafson
Jag vill - Agneta Wärn
Jag vill aldrig dö - Kenneth Gustafsson, Bosse Rosendahl
Jag vill andas samma luft som du - Gratulera mej - Olika
Jag vill andas samma luft som du - Pierre Isacsson
Jag vill använda dig - Karin Emgård
Jag vill att du ska bli lycklig - Agnetha Fältskog
Jag vill bara krama dig - Lasse Westman
Jag vill bara lira dragspel - Janne Lucas Persson
Jag vill bli fri = How can I run away from you? - Bert Berns
Jag vill bli precis som mor - Edvard Brink
Jag vill bli precis som mor - Edvard Brink
Jag vill bli som mor - Edvard Brink
Jag vill bygga en värld - Harry Jensen
Jag vill dansa - Nevil Cameron
Jag vill dig nalkas - Thore Gullberg
Jag vill dig tacka och lova - Tore Torlind
Jag vill dikta - Jocke Johansson
Jag vill drömma - Saga Sjöberg
Jag vill du ska tro = I want you to know - Antoine Domino, Dave Bartholomew
Jag vill ej se dej mer/I don't want you no more - Max Woiski
Jag vill ej svika Gud - Doris Akers
Jag vill ej vara åker mera - Sune Sundberg
Jag vill fröjda mig - Robert Johansson
Jag vill för evigt lova Herren - Richard Niklasson
Jag vill för evigt lova Herren - Richard Niklasson
Jag vill ge - Bengt Sundström
Jag vill ge - Bengt Sundström
Jag vill ge dej o Herre min lovsång = Min lovsång till dej - Christer Hultgren
Jag vill ge dig - Mia Sandberg
Jag vill ge dig ett äventyr - Paul Paljett
Jag vill ge dig min sång - Lars Roos
Jag vill ge mitt liv för dej = I will live my life for you - Henri Salvador
Jag vill gå hem med dig - Lars Winnerbäck
Jag vill gå i land - Rudi Revers
Jag vill gå vall -
Jag vill gärna - Berndt Egerbladh
Jag vill ha' en liten väninna - Tom Wilson
Jag vill ha blommig falukorv - Hans Alfredson
Jag vill ha blommig falukorv till lunch mamma - Hans Alfredson
Jag vill ha dej - Eva Dahlgren
Jag vill ha dej - Tomas Ledin
Jag vill ha dej här - Basse Wickman
Jag vill ha dig - Jan Hammarlund