O come, all ye faithful -
O Dagmar -
O del mio dolce ardor - Christoph Willibald Gluck
O det skall bli härligt - Charles H Gabriel
O det är underbart - C H Morris
O Domine Jesu Christe - Andreas Hammerschmidt
O Donna Mia - Einar Groth, Ragnar Dahl, Fritz-Gustaf
O Dorothee wenn ich dich seh... - Robert Stolz, Rotter, Robinson
O du Amalia -
O du härliga -
O du härliga juletid -
O du härliga juletid -
O du lille sprallerman -
O du milde Antonius! - Jara Benes
O du min pussepuss, du lilla - Victor Holländer
O du min Valdemar -
O du saliga -
O du saliga -
O du saliga - Sven Linell
O du saliga o du heliga/O du fröhliche o du selige -
O du saliga, o du heliga -
O du saliga, o du heliga -
O du saliga, o du heliga -
O du saliga, o du heliga -
O du saliga, o du heliga -
O du saliga, o du heliga -
O du saliga, o du heliga -
O du sköna sommar - Bengt Sundström
O du som ser - Valfrid Wikholm
O du som ser, o du som vet - Josef Jonsson
O du sommartid - Gustaf Wennerberg
O du vår Herre Jesu Krist - Hilding Asker
O Fader vår, vi prisa dig - Robert Schumann
O farväl O farväl -
O farväl, förglöm ej mig -
O for a beautiful song - Egon Zandelin
O frälsare - Maj Valentin
O gamla klang och jubeltid - E Höfling
O Gamla Stan -
O God our help -
O gräf mig en graf dödgräfvare snäll - Emil Sjögren
O gräf mig en graf, dödgräfvare snäll = O grabt mir ein Grab - Emil Sjögren
O gröna gran -
O gröna gran -
O Gud all sannings källa -
O Gud vi lova dig - Yngve Noren
O Gud, all sannings källa - Gösta Christiansson
O Gud, som gjort den fagra jord - Hans Öst
O Gud, vår hjälp i gångna år - Gunnar Holm
O helga natt -
O Helga natt - Adolphe Adam
O helga natt - Adolphe Adam
O helga natt = Cantique de noél - Adolphe Adam
O helge ande sänk dig ned - Okänd
O helige Gud, allsmäktige Gud - Peter von Brachel
O Herre - Erkki Melartin
O Herre - Erkki Melartin
O Herre - Leonard Petersen
O Herre Gud oändlig -
O Herre Gud, oändelig - Okänd
O honom säg - L Kotschoubey
O hur härligt majsol ler. - Friedrich Kuhlau
O hur saligt att få vandra - Robert Lowry
O hur saligt att få vandra - Robert Lowry
O hur saligt att få vandra - Robert Lowry
O hur saligt att få vandra - Robert Lowry
O hur saligt att få vandra - Robert Lowry
O hur saligt är att vandra - Robert Lowry
O jaga tåren bort, min vän = Trock'n die starre Thräne - Ivar Hedenblad
O ja, kyssa varann = We will make love - Ronald Hulme
O Jesu kär ,vad har väl du förbrutit - Johann Crüger
O Jesus du som fyller allt i alla - Aage Samuelsen
O Jesu, Guds son - Johann Sebastian Bach
O Jesu, när jag hädan skall -
O jublen, I himlar -
O kom kom och kyss mej i natt -
O kom med mig - Tor Bengtson
O kom o kom Zigan - Emmerich Kálmán
O kom o kom Zigan - Emmerich Kálmán
O kommen de ropa de kalla - David Grufman
O kommen, i trogne -
O kom, o kom! - Franz Lehár
O kom, o kom! - Franz Lehár
O Kriste oss benåda - Andreas Hammerschmidt
O Kriste, dagens ljus och sken -
O Kriste, oss benåda -
O Kriste, oss benåda - Caspar Othmayr
O kärlek - Felix Körling
O kärlek - Felix Körling
O kärlek kärlek vad skall jag dig kalla fröjd hopp eller salighet... - Franz Berwald
O kärlek kärlek vad skall jag dig kalla fröjd hopp eller salighet... - Franz Berwald
O ljuva natt -
O ljuvlig är den lott - Ruben Fridolfson
O ljuvliga lott -
O love that wilt not let me -
O låt mig få vara en liten kvist - Nils Lindhjelm
O längtan, smärtans barn - Gustaf Grafström
O lär mig en bön - Edwin Nielsen
O makalösa stjärna - Harald Sventelius
O makalösa stjärna - Harald Sventelius