slutet på veckan - Max Keller
slutet på veckan - Max Keller
Slutet på visan = Hva enden på visen blir - Reidar Thommessen
Slutklang i bygget - Gullan Bornemark
Slutkuplett -
Slutkör -
Slutkör - Edvard Brink
Slutkör - Edvard Brink
Slutlåten - Ulla Wiklund
Slutpsalm - Georg Riedel
Slutsignal - Eskil Eckert-Lundin
Slutsång -
Slutsång -
Slutsång -
Slutsång - Erna Tauro
Slutter Kreds, staa fast, hold sammen - Elith Worsing
Slå bara i katalogen - Patsy Noose
Slå i och drick ur - Guiseppe Verdi
Slån upp era tjäll -
Slånkveckan - Joel Rådberg
Slåtterdans - Albert Gille
Slåttermorgon - Sari Ivarson
Slåttertid - Ivar Widéen
Slåttertid - Tor Bergner
Slåttervalsen - Jon Erik Öst
Slåttervisa - Maj Valentin
Slåtterölet -
Slåtterölet -
Släbodans -
Släck alla ljus och ställ dörren på glänt - Frank Talboth
Släck alla ljus och ställ dörren på glänt - Frank Talboth
Släcka törsten = Sippin' soda - Paul Campbell
Släcka, släcka ljuset -
Släckta fyrar - Fred Winter
Släckta fyrar - Fred Winter
Släckta fyrar - Fred Winter
Släckta fyrar - Fred Winter
Släckta fyrar - Fred Winter
Släckta fyrar = En vals om kvinnor, vin och böljesång - Fred Winter
Slädfärden - Wolfgang Amadeus Mozart
Slädföre - Albert Löfgren
Slädparti-polka - Fredrik Engman
Slädparti-Polka - Fredrik Engman
Slädparti - Gustaf Boivie
Slädpartiet - Felix Körling
Släggan - Lee Hays, Pete Seeger
Slägtregistret -
Släktingar, släktingar = Relatives, relatives - Sid Onflick, Elwood Stutz, Sid Berman
Släktregistret -
Sländan - Alice Tegnér
Sländan - Alice Tegnér
Sländan - John Zimmerman
Sländans sång - Lars Berghagen
sländefärd - Herbert Wahlberg
Sländornas bröllopsfest - Laci Boldemann
Sländornas bröllopsfest - Laci Boldemann
Slängdans från Dalarne -
Slängen - n'Skogsbylasse
Slänggungan - Jacob Nyvall
Slängkyssen - Gösta Grahn
Slängpolska -
Slängpolska -
Slängpolska - Ivar Widner
Slängpolska - Ivar Widner
Slängpolska - n'Skogsbylasse
Slängpolska - Yngve Laurell
Slängpolska kring granen -
Släpdans - Karl Gilck
Släpp fångarna loss det är vår - Birger Sjöberg
Släpp fångarna loss det är vår - Birger Sjöberg
Släpp fångarne loss - Birger Sjöberg
Släpp in en kompis i gänget - Olle Widestrand
Släpp in oss - Gunnar Wennerberg
Släpp lite solsken in - Leon Landgren
Släpp loss - John Åke Karlsson
Släpp mej fri - Ulf Lundell
Släpp mänskligheten in i köket - Carl-Anton Axelsson
Släpp solsken in - Johannes Alfred Hultman
Släpp sångarna loss - det är vår! - Rolf Degerman
Släpp ut'en för fasen! - E C
Släpper du loss lite gung - Sofia Corneskog
Slättene-polska - John Åke Karlsson
Slättens tystnad - Algot Haquinius
Slöjdstugepolka - Torsten Olsson
Slösa ej bort - Egon Olsson
Smaa anemoner - Henry Carlsen
Smaka ett hallon - Benny Lawin
Smaka och se - Bengt Johansson
smala vägen - Allan Törnberg
Small-town-boogie - Leif Krigström
Small fry - Hoagy Carmichael
Small fry = Busfrö - Hoagy Carmichael
Smaragden - Einar Cronhammar
Smaragderna : Grande Valse - Franz Hünten
Smart Alec - Lars Gullin
Smashing time -
Smaspreintar -
Smaspreintar -
Sme'-Joel - Lars Anner
Sme'-Pelles vals - Eric Öst