Säj, säj, så får du mej -
Säj, säj, så får du mej -
Säj, va' har du tänkt - Borghild Arner
Säj, vill du? - Kai Gullmar
Säkert finns det = Where the boys are - Neil Sedaka
Säkert öga, säker hand - Georg Waldau
Säkert öga, säker hand - Georg Waldau
Säkkijärven polka -
Säkkijärven polka -
Säkkijärven polka -
Säkkijärven polka -
Säkkijärven polka -
Säkkijärven polka -
Säkkijärven polka -
Säkkijärven polka -
Säkkijärven polka - A Salo
Säkkijärven polka - A Salo
Säkkijärven polka - A Salo
Säkkijärven polka - Olika
Sälenpojkarnas tävlingssång - Sven Andersson
Sälen/The seal - Sunny Skylar
Sälj inget brännvin till pappa -
Sälj inget brännvin till pappa -
Sälj inget brännvin till pappa! -
Sälj inget brännvin till pappa! -
Sälj inte gården - Alberth Åke Eden
Sälja krukor -
Säljesta valsen - Lars Ekström
Säll den som haver Jesus kär -
Säll den som haver Jesus kär - Gunnar Nylander
Säll är den - Folke Kullingsjö
Sälla andar, slumren stilla -
Sälla förflutna dagar -
Sällheten - Elis Ellis
Sällheten : 1795 - Elis Ellis
sällsam sång -
Sänd av himlens sol en strimma - Heinrich Albert
Sänd inga fång med rosor = Send os en check - Ejvin Breck
Sänd inga rosor - Ebbe Nilsson, Acke Svensson
Sänd inga svarta fåglar - Ejnar Westling
Sänd mej ett minne av vår kärlek = Send me the pillow you dream on - Hank Locklin
Sänd mig en hälsning - Lennart Crombäck
Sänd mig ett par rader = Schreib' mir täglich eine Karte - Heinz Kiessling
sändes bud -
sändes bud - Lennart Jernestrand
sändes bud - Lennart Jernestrand
Sängen - Olle Adolphson
Sängen - Olle Adolphson
Sängen - Olle Adolphson
Sänkt i tystnad - Torsten Sörenson
Särimners vals - Johan Hörlén
Särkijärvenpolka - Pajala-Hasse
Särna brudmarsch -
Särna Hurven -
Särnapolka - Wille Johnson
Särnavalsen - Anders Ers Knut
Särskilt om natten - Stefan Demert
Särö-bonden -
Säröbonden -
Säröbonden -
Säsongens dansmelodier - Olika
Säterfröjd - Gunnar Lundgren
Säterjantans söndag - Ole Bull
Säterjäntans lördag = Baby Daddy-O - Buddy Kaye, Leon Carr
Säterjäntans söndag -
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterjäntans söndag - Ole Bull
Säterkväll - Al Noel
Säterkväll - Helge Lindberg
Säterkväll - Helge Lindberg
Säterrejsen -
Säterstintan - Karl-Eric Fernström
Sätervalsen - Johnny Bode
Sätervalsen - Johnny Bode
Sätervalsen = Als in Tirol - Johnny Bode
Sätervalsen = Als in Tirol - Johnny Bode
Sätervalsen = Als in Tirol - Johnny Bode
Sätrastämning - Ejnar Eklöf
Sätravalsen - Joel Rådberg
Sätt en blomma i ditt knapphål - Jules Sylvain, Sven Paddock
Sätt en ring på hans hand - Göte Strandsjö
Sätt en ring på mitt finger = Put a ring on my finger - Robert Duke
Sätt fart, spelmän! - Erik Sterbo
Sätt i gång - Karl Grönstedt
Sätt i klacken - Karl Grönstedt
Sätt igång som förr i världen! - Erik Ahlberg
Sätt igång som förr i världen! - Erik Ahlberg
Sätt igång, no.5 - Ragnar Gisslow
Sätt inte din lit till flickor - Curt-Henry Freje
Sätt lite fart = Don't take all night - Bennie Benjamin, Sol Marcus
Sätt lite fart = Don't take all night - Sol Marcus, Bennie Benjamin