Tänk om hon gifter sig med prästen - Johnny Bourns
Tänk om jag hade en liten apa -
Tänk om jag hade en liten apa -
Tänk om jag hade en liten apa -
Tänk om jag hade en sabel - Cornelis Vreeswijk
Tänk om jag hade en sabel - Cornelis Vreeswijk
Tänk om jag hade en sabel - Cornelis Vreeswijk
Tänk om jag kunde spela dragspel som Calle Jularbo - Thore Skogman
Tänk om jag va' en liten fågel - Thore Skogman
Tänk om jag va en elefant - Arne Höglund
Tänk om jag va... (I wish I wuz) - Sid Kuller, Lyn Murray
Tänk om jag vore en flyttfågel - Lasse Lindbom
Tänk om jag vore en liten lian = Nidälven - Oscar Hoddoe, Chris Christensen
Tänk om jag vore som han -
Tänk om jorden vore ung - Benny Andersson, Björn Ulvaeus
Tänk om jorden vore ung - Benny Andersson, Björn Ulvaeus
Tänk om man kunde ta' allt vad man vill ha - Ragnar Widestedt
Tänk om man kunde ta allt vad man ville ha! (Åh, vad jag skulle vara gla') - Patsy Noose
Tänk om man ändå fått se stjärnan -
Tänk om man ändå fått se stjärnan -
Tänk om männskor kunde flyga - Anders Skogh
Tänk om Sankte Per det visste - Jean Gilbert
Tänk om Sankte Per det visste - Jean Gilbert
Tänk om Sankte Per det visste - Jean Gilbert
Tänk om Sankte Per det visste - Jean Gilbert
Tänk om Sankte Per det visste - Jean Gilbert
Tänk om Sankte Per det visste - Jean Gilbert
Tänk om vi båda/Stannat hemma i vår låda - Mats Winqvist
Tänk om vi kunde vända -
Tänk om vi var loppor - Hans Olsson
Tänk om vi var loppor - Hans Olsson
Tänk om världen var min ändå - Marie Bergman
Tänk om... va hettere nu igen - Per Lundkvist
Tänk på de´ = Glaub´ daran - Arno Flor, Ralf Arnie, Mario Panas
Tänk på mej = Denk' an mich - Alden, Niessen, Hans Bradtke
Tänk på mig någon gång - Göran Rygert
Tänk på tant Blad - Laci Boldemann
Tänk så skönt - Lars Berghagen, Benny Andersson
Tänk så´n Casanova = So ein Casanova - Heino Gaze
Tänk vackra tankar - Björn Clarin
Tänk vad livet ändå smakar gott - Karl-Gerhard Lundkvist
Tänk vad man har att vara tacksam för! - Helge Lindberg
Tänk vad man kan få till det ändå! - Björn Clarin
Tänk vad mycket fint han gjort - Arne Höglund
Tänk vad månen kan göra - Torbern Cassel
Tänk vilken dag - Arne Höglund
Tänk vilken härlig tid det var = Think about the good times that we had - Per-Erik Hallin
Tänk vilken underbar nåd av Gud - Erik Bergqvist
Tänk våren kommer snart - Peter Totth
Tänk ändå vad världen är liten - Rune Wallebom
tänkande Augusta - Ejnar Westling
tänkande lantbrevbäraren - Gunnar Turesson
Tänkandets mått - Jörn Granberg
Tänker du att jag fölorader är -
Tänker du att jag förlorade är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du att jag förlorader är -
Tänker du nå'n gång på mej? - Einar Böckertz
Tänker du på mej? - Folke "Göken" Anderson
Tänker du på mej? - Nils Perne, Sven Paddock
Tänkt och gjort -
Tänkt och gjort! - Kalle Nämdeman
Tänk, att detsamma gjorde han - Adolf Englund
Tänk, att detsamma gjorde han (Mel: Sörmlandsvalsen) - Adolf Englund
Tänk, jag drömde härförleden natt - Sven Helin
Tänk, jag har så rysligt svårt för de - Jules Sylvain
Tänk, när en gång den dimma är försvunnen - Oscar Ahnfelt
Tänk, när ljusen tänds igen = When the lights go on again - Eddie Seiler, Sol Marcus, Bennie Benjamin
Tänk, om sankte Per det visste -
Tänk, om vi va' allena - Lee Rudd
Tänk, om vi va' allena - Lee Rudd
Tänk, om vi va' allena - Lee Rudd
Tänk, så nära jag var -
Tänk, så nära jag var -
Tänk, så nära jag var -
Tänk, så nära jag var -
Tänk, så nära jag var! - Kalle Nämdeman
Tänk, så nära jag var! - Kalle Nämdeman
Tänk, så nära jag var! - Kalle Nämdeman
Tänk, så nära jag var! - Kalle Nämdeman