Uti fullmånens ljus = Dance with a dolly - Terry Shand, Jimmy Eaton, Mickey Leader
Uti himlens ljusa sal = In bright mansions above -
Uti kvällens sista dans - Gunnar Wesström
Uti livets gröna folkpark - David Lundahl
Uti livets gröna folkpark - David Lundahl
Uti ljusa sommarnatten - Emrik Sandell
Uti Papeete - På ön Tahiti - Yngve Stoor, Miguel Torres
Uti Rio de Janeiro - Kai Gullmar
Uti Rio Rio de Janeiro - Kai Gullmar
Uti Rio Rio de Janeiro - Kai Gullmar
Uti Rio Rio De Janeiro - Kai Gullmar
Uti Rio, Rio de Janeiro - Kai Gullmar
Uti skogen ska vi gå - Carmen Dello, Theresa Dello
Uti skymningens timma - Jules Sylvain
Uti smorlädersstövlar och träskor - Torbern Cassel
Uti stormen Jesus talar - William H Jude
Uti tidens nöd och smärta - Bertil Wallin
Uti tidernas aftontimmar - Gedor Larson
Uti varje blick/Kiss me with your eyes - Burton Lane
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage -
Uti vår hage = All in my garden -
Uti vår hage = All in my garden -
Uti yttersta skären - John Malm
Utifall-att! - Adolf Englund
Utifallatt -
Utländskt och svenskt -
Utländskt och svenskt -
Utmarsch - Margit E Andersson
Utombords och inombords - Nils-Georg, Frank Gordon
Utomskogsvalsen - Olof Norden
Utopia - Mia Sandberg
Utrolig - Maj Sönstevold
Utsikt från en bro = Les Chansons De La Nuit - Charles Trenet
Utsikt från en bro = Les Chansons De La Nuit - Charles Trenet
Utsikt från Mosebacke - Björn Wigardt
Utsikt från Varvsberget - Rolf Persson
Utskärgård - Bobbie Ericson
Utskärgård - Bobbie Ericson
Utslagen Man - Tomas Ledin
utställningen - Joel Böhlén
Utställningen 1866 -
Utställningen Marsch och Jubelsång - Franz Berwald
Utställnings-Festmarsch - Hugo Bedinger
Utställnings-marsch, no.1 - Frederic Sandström
Utställnings-vals - S Grönwall
Utställningshambo - Oskar Helsing
Utställningsmarsch - Herman jr Berens
Utställningsmarsch - Stjärnebarnet - Stars and stripes - John Philip Sousa
Utställningsmelodien = Det är vår sommarmelodi - Georg Enders
Utställningsminne - Jon Erik Hall
Utställningsvalsen - Ragnar Sundquist
Utställningsvalsen (Stockholms-Utställningen) - Arne Eggert
Utställningsvisan -
Utsålt - Carl-Axel Dominique
Uttringe paradmarsch - John Olsson
Uttringevalsen - John Olsson
Utvandrarens visa -
Utvikningsbruden - Håkan Steijen
Utåsvalsen - Sverre Sjödin
Utåt så går det - Dick Fryman
Utö-Visan - Evert Taube
Utövisan - Evert Taube
Utövisan - Evert Taube
Utövisan - Evert Taube
V-femman - Erling Grönstedt
V - Harry Sylvner
Va' de' nej = Krigalivet är så härligt - Sten Axelson
Va' de' ä' roligt i Moskva -
Va' en soli'da = /Was a sunny day - Paul Simon
Va' gör de'? - Lennart Green
Va' gör man ej för kvinnan/C'est pour les petites femmes - Henri Christine
Va' gör man ej för kvinnan/C'est pour les petites femmes - Henri Christine
Va' har du under blusen Rut? - Lennart Witoslaw
Va' händer då? - Carl Rydahl
Va' händer då? - Carl Rydahl
Va' händer då? - Carl Rydahl
Va' i helvete har dom för sig i banken efter klockan 3 = Does your chewing gum lose it's flavour? - Ernest Breuer, Billy Rose, Marty Bloom
Va' ska' de' tjäna till? = My walking stick - Irving Berlin