Vi fyller opp - Lennart Gröhn
Vi får räkna med Gud - Bror Edström
Vi får väl se - Jules Sylvain
Vi ger oss / Surrende - Frankie Miller, Andy Fraser
Vi gingo så tysta -
Vi gingo så tysta -
Vi gingo så tysta -
Vi gingo så tysta -
Vi gingo så tysta -
Vi gratulerar - M Hauptmann
Vi gratulerar - M Hauptmann
Vi gratulerar / Congratulations - Bill Martin, Phil Coulter
Vi gratulerar / Congratulations - Bill Martin, Phil Coulter
Vi gratulerar / Congratulations - Bill Martin, Phil Coulter
Vi grejar fem poäng - Harry Iseborg
Vi grejar fem poäng - Harry Iseborg
Vi grillar korv - Ulla Dahren
Vi gå aldrig hem (Gute Nacht, Marie) - Edgar Allan
Vi gå fram fram fram - Helge Roundquist, Nils Perne
Vi gå halva vägen var - Sören Aspelin
Vi gå med strömmen = En douce - Maurice Yvain
Vi gå mot strömmen - Maurice Yvain
Vi gå öfver daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi gå öfver daggstänkta berg - Gånglåt -
Vi gå över daggstänkta berg -
Vi gå över daggstänkta berg -
Vi gå över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi gå över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi gå över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi gå över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi gå över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi gå över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi gånga oss på tiljor -
Vi gånga oss på tiljor -
Vi gånga oss på tiljor = We're following our noses -
Vi går aldrig hem - Edgar Allan
Vi går bort till kullen och plockar smultron små - Margit Swahn
Vi går halva vägen var - Sören Aspelin
Vi går hand i hand = My friends and I - Ralph Carmichael
Vi går här idag - Douglas Carr
Vi går i lann i Spanien - Max Keller
Vi går mot ett leende år - Nils Algander
Vi går mot mycket bättre tider - Jules Sylvain
Vi går och går -
Vi går ut - Ingemar Olsson
Vi går våren till mötes i ungdomens stad - Nils Algander
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi går över daggstänkta berg - Edwin Ericson
Vi gör oss korta - Karin Anehus
Vi gör så gott vi kan - Lasse Holm
Vi ha en egen krog därhemma, så vi klarar oss ändå - Johnny Bourns
Vi hade en för länge se'n - Kai Normann Andersen
Vi hade så mycket att säga hvarann - G A Sandberg
Vi hade så mycket att säga hvarann - G A Sandberg
Vi har bara varandra - Thomas DiLeva
Vi har bara varandra - Thomas DiLeva
Vi har börjat skolan -
Vi har den äran - Knut Eddy
Vi har den äran - Knut Eddy
Vi har den äran - Knut Eddy
Vi har det bra = But nor for me - George Gershwin
Vi har det bra = But not for me - George Gershwin
Vi har det underbart = Make yourself confortable - Bob Merrill
Vi har en koja - Franz Winkler
Vi har ett hem = Wayfaring stranger -
Vi har glädjen tillsammans - Gert Blom
Vi har glömt var vi gömt våra nötter - Peter Nilsson
Vi har glömt var vi gömt våra nötter - Peter Nilsson
Vi har gungat uppå havet - Sören Aspelin
Vi har gungat uppå havet - Sören Aspelin, Jokern
Vi har hört - Bo Senter, Susann Senter
Vi har inga bananer / Yes, we have no bananas - Frank Silver, Irving Cohn
Vi har inga bananer/Yes! We have no bananas - Frank Silver, Irving Cohn
Vi har inga bananer/Yes! We have no banannas - Frank Silver, Irving Cohn
Vi har ingen lägenhet - Robert Karl Oskar Broberg
Vi har inte satt vår sista potatis ännu - Lasse Dahlquist
Vi har lärt oss att leva - Jan Bråthe, Örjan Englund
Vi har satt till alla klutar - Karl Olof "Kocko" Lagerkrans
Vi har skjutit en gök eller Död åt alla gökvalser! - Ulf Peder Olrog
Vi har skjutit en gök och 9 andra av Rosenbloms visor. Del VII - Ulf Peder Olrog
Vi har skjutit en gök / Död åt alla gökvalser - Ulf Peder Olrog
Vi har så mycket att säga varandra - Jules Sylvain
Vi har sån lust att sjunga - Marion Sundh-Håkansson
Vi har Tarzan på middag - Bengt Hanson
Vi har Tarzan på middag i dag - Bengt Hanson
Vi har varit på safari - Mats Winqvist