Alley-oop - Dallas Frazier
Allez-Oop = Galopp - Henri Cheval
Allez-Vous-En : Go Away - Cole Porter
Allhelgonatid - Albert Runbäck
Allians Francaise -
Alligator crawl - Thomas "Fats" Waller
Alligator crawl - Thomas "Fats" Waller
Allihop är de galna i mej - Fred Fischer
Allihopa-allihopa - Håkan von Eichwald
Allihopa allihopa - Håkan von Eichwald
Allihopa Allihopa - Håkan von Eichwald
Allmakt - Claes Wirsen
Allmakt - Sex gutiska dikter - Claes Wirsen
Allmoge och bruksvisor - Bo Hedmark
Allmoge polkett - Bo Hedmark
Allmogebonad - Alf Hambe
Allmogedans - Gustaf Nordqvist
Allmogehambo - John Malm
Allmogehambo - John Malm
Allmogelåtar -
Allmogeschottis - Olle Johnny
Allmogeschottis - Olle Johnny
Allmogespelmannen hft 12 - Wiktor Öst
Allmogespelmannen hft 2 - Jon Erik Öst
Allmogesväng - Allan Eriksson
Allmogevisa - Bo Hedmark
Allmän - nr 20 -
Allmänna gränd - Lennart Bäckman, Lennart Wärmell
allra första kärleken - Torgny Söderberg
Allra högst uppå himlens fäste -
Allra kärasten min - A.W Ekdahl
allra sista dansen - Kai Normann Andersen
Allra täckaste morgonstjärna -
Allrakärestan min - Anders Wilhelm Ekdahl
Allraminst - Emil Norlander
Allraminst - Emil Norlander
Allratäckaste morgonstjärna -
Allround - Wille Crafoord
Alls ingen flicka lastar ja' -
Alls ingen flicka lastar ja' -
Alls ingen flicka lastar ja -
Alls ingen flicka lastar ja -
Alls ingen flicka lastar jag -
Alls ingen flicka lastar jag -
Alls ingen flicka lastar jag -
Alls ingen flicka lastar jag -
Allsvensk marsch - Helge Lindberg
Allsvensk marsch - Helge Lindberg
Allsvåldige, ditt lov förkunna - Johann Crüger
Allsång -
Allsångstrall -
Allt beror på dig = It all depends on you = Tout ca depend de vous - B G De Sylva, Lew Brown, Ray Henderson
Allt beror på dig = It all depends on you = Tout ca depend de vous - B G De Sylva, Lew Brown, Ray Henderson
Allt blev en symfoni = Life is a symphony - Beatrice Bixler
Allt det gamla det är slut / Release me - E Miller
Allt detta händer - Arne Höglund
Allt detta och himlen därtill - Sune Waldimir
Allt detta och himlen därtill - Sune Waldimir
Allt detta och himlen därtill - Sune Waldimir
Allt detta och himlen därtill - Sune Waldimir
Allt detta och himlen därtill - Sune Waldimir
Allt detta orörda vackra - Lars Tennander
Allt Du får = All of me (1931) - Seymour Simons, Gerhald Marks
Allt Du gav mej - Peter Lindgren
Allt du gör på jorden (Bombay) - Dan Hylander
Allt du kan göra kan jag göra bättre / Anything you can do i can do better - Irving Berlin
Allt du kan göra kan jag göra bättre = Anything you can do - Irving Berlin
Allt du kan göra kan jag göra bättre = Anything you can do i can do better - Irving Berlin
Allt efter Guds behag -
Allt eller inget - Douglas Carr
Allt eller intet - Helge Lindberg
Allt eller intet eller: Ska' de' va', så ska' de' va' - Helge Lindberg
Allt fick sin vigning - Albert Runbäck
Allt fick sin vigning - Olika
Allt får du på avbetalning - Herr Leopold
Allt för glädjen! - Friedrich Zikoff
Allt för glädjen! Jultomten. - Friedrich Zikoff
Allt för kvinnan - Karl Wehle
Allt för kvinnan - Karl Wehle
Allt för kvinnan - Karl Wehle
Allt för mej - Anders Eriksson
Allt för mej - Olika
Allt för mej har blivit nytt -
Allt för publiken = That's entertainment (1953) - Arthur Schwartz
Allt genom Dej - Richard Rolf, Christer Stålbrandt
Allt går ut på galej - Harald Leipziger
Allt går ut på galej! - Julius Wibergh
Allt gör jag till bilder -
Allt har sin tid -
Allt har sin tid -
Allt har sin tid - Georg Riedel
Allt hos Dej = All of You - Cole Porter
Allt hos Dej = All of You - Cole Porter
Allt högre på himlen... - Gösta Runnquist
Allt i gala -
Allt jag behöver - Mauro Scocco
Allt jag behöver - Mauro Scocco
Allt jag går och väntar på - Jeanne Morre
Allt jag har kvar - Anna Dorme
Allt jag kan ge Dej (1970) - Calle Östlundh