Fyll-Jonas jultal - Nils Parling
Fyll mig med kraft - Egon Zandelin
Fyll till randen! - August Körling
Fyll till randen! - August Körling
Fylledillemelodi -
Fylledillemelodi -
Fylledillemelodi - Fridolf Lundberg
Fyllepolska från Jät -
Fylleriet - Bertil Sävkranz
Fyllsjukvalsen -
Fyllsta hambo - Börje Jonsson
Fyllsvängen - Sören Rydgren
Fyra-visan - Borghild Arnér
Fyra Bugg och en Coca-Cola - Mikael Wendt, Christer Lundh
Fyra Bugg och en Coca Cola - Mikael Wendt
Fyra cabaretvisor - Knut Bonde
Fyra Dalalåtar - Olof Gudmundson
Fyra dalaskisser - Nils Lindberg
Fyra dansbands-succéer - Olika
Fyra danser -
Fyra dikter - Gustaf Nordqvist
Fyra dikter af Ricarda Huch - Wilhelm Peterson-Berger
Fyra dubbla - Gunnar Molthon
Fyra glada spelmän - Dick Fryman, Sven Paddock
Fyra glada spelmän - Fryman
Fyra glada tomtar - Harry Sylvner, Hans-Åke Gäfvert
Fyra Gotländska visor -
Fyra handskrifter - Olika
Fyra julsånger för barn eller damkör med piano - Alice Tegnér, Patrik Gyllenhammar
Fyra jäklit granna visor -
Fyra långa konungar i rad - Helge Lindberg
Fyra långa konungar i rad - Helge Lindberg
Fyra muntra visor - Wilhelm Peterson-Berger
Fyra nya glada visor, nr 77 -
Fyra nya vackra och populära visor, nr 85 -
Fyra nya visor - Göran Möller
Fyra nya visor sjungna af Victor Holmquist - Carl Möller
Fyra nya visor, nr 40 -
Fyra nya visor, nr 5 -
Fyra nätters fylla -
Fyra par klackar = Four little heels - Paul J Vance, Lee Pockriss
Fyra populära miniatyrer - Gunnar Julin
Fyra roliga visor - J F O Danne
Fyra romanser för sång eller violin och piano - Olof Thiel
Fyra rosor - Staffan Percy
Fyra Sehlstedts-visor - Göran Möller
Fyra skäggiga furirer - Ulf Peder Olrog
Fyra skäggiga furirer - Ulf Peder Olrog
fyra små - Harald Haugen
Fyra små bröder - Nils Erik Blåder
Fyra små grisar - And Weiner
Fyra små grisar - Anna-Maria Roos
Fyra små grisar - Knut Brodin
Fyra små grisar - Seth Jonsson
Fyra små grisar gingo ut på vift - Anna-Maria Roos
Fyra små harar - Borghild Arnér
Fyra små händer ; Alice Tegner-visor - Alice Tegnér
Fyra små rävar - Harry Iseborg, Torbjörn Iwan Lundquist
Fyra små rävar - Torbjörn Iwan Lundquist
Fyra svenska sånger - Wilhelm Stenhammar
Fyra sånger - Albert Runbäck
Fyra sånger - Carl Öst
Fyra sånger - Erna Tauro
Fyra sånger - Eyvind Alnaes
Fyra sånger - Frans von Heland
Fyra sånger - Jacob Axel Josephson
Fyra sånger av olika slag - Jerker Leijon
Fyra sånger från LP:n Se mot himlen - Sam Reiner Forsberg
Fyra sånger för manskör - Robert Sund
Fyra sånger tillägnade Haeggström - Jacob Axel Josephson
Fyra sånger tillägnade Olof A Haeggström - Jacob Axel Josephson
Fyra sånger vid piano - Herman Nyberg
Fyra trappor upp -
Fyra vackra visor -
Fyra valser för piano - Ingemar Sjöberg
Fyra vindar -
Fyra vindar och sju hav = The four winds and the seven seas - Don Rodney
Fyra vindar = Four strong winds - Ian Tyson
Fyra vindarnas hus - 11 visor - Alf Hambe
Fyra vindarnas hus - Alf Hambe
Fyra visor - C G R Littmarck
Fyra visor - C G R Littmarck
Fyra visor - Gustaf Engelbrecht - Gustaf Engelbrecht
Fyra visor - Gustaf Wennerberg
Fyra visor - Gösta Birgersson
Fyra visor - Littmark - C G R Littmarck
Fyra visor - samling 1 - Charles Kjerulf
Fyra visor av Fröding - Karl Wohlfart
Fyra visor i svensk folkton - Wilhelm Peterson-Berger
Fyra visor Littmarck - C G R Littmarck
Fyra Visor. - Thomas Funck
fyra årstiderna - Åke Elliot
Fyraften -
fyras vals - Joh A Johansson
Fyrbåken - Hasse Wallin
Fyrbåken - Ronald Hinson
Fyrens ljus - Staffan Percy
Fyrklöver -
fyrklöver - Gustaf Nordgren
Fyrklöver - nr 5 - Olika