Förstorings-kupletten - Kalle Nämdeman
Förstorings-kupletten - Kalle Nämdeman
Förstorings-kupletten = Förstora sej - Kalle Nämdeman
Förstorings kupletten -
Förstroings-kupletten - Kalle Nämdeman
förstukvisten -
Förstuqvisten -
Förståndigt - Daniel Helldén
förstår du inte! = I just don't understand - Marijohn Wilkin, Kent Westberry
Förstämd fiol-låt - Josef Krysander
Förstämd polska - Josef Krysander
Förstämd spelmansvals - Josef Krysander
Förstämd visa - Josef Krysander
Förstämd visa - Josef Krysander
Förstämda valsen - Josef Krysander
Försvaret främst - Erland Reuterborg
Försvarsfrågan - Ruben Nilson
Försvarshögskolans marsch = Generalfälttygmästaren - Harry Sernklef
Försvarslånevalsen - Arvid Andrén
Försvarslånevalsen - Arvid Andrén
Försvarspolka - Nils Kjellander
Försvunnen kärlek - Johan von Feilitzen, Martin Sjöstrand, Per Isaksson, Hans-Erik Mattsson
Försvunnen lycka - Ida Prade
Försvunnen lycka - Ida Prade
Försångare och en kör av sminköser - Claes Ottelid
Försök att förstå - Lars Berghagen
Försök blott en gång - Jean Gilbert
Försök blott en gång = Versuch's doch 'mal - Jean Gilbert
Försök ej med mej = You can't brush me off - Irving Berlin
Försök förlåta mej - Rune Wallebom
Försök förstå, min vän - Evert Blomqvist, Britt-Marie Åhman
Försök inte med mej Fröken - Karl Olof "Kocko" Lagerkrans
Försök inte valsa med mej - Thore Skogman
Försök med Fröken Svensson - Nils Wahlström
Försök med mej - Carl Grüber, Kaj Bruce, Al Singer
Försök och följ me' -
Försök till en visa i Anakreons stil - Elis Ellis
Försök till en visa i anakreons stil (1791) - Elis Ellis
Försök ändå le - Erik Lihm
Försöka duger - Fritz Carlson
Försökk till en visa i Anakreons stil - Elis Ellis
Försökotamenu - Joan Whitney, Alex Kramer, Hy Zaret
Förteckning över Karl Gerhard manuskript 1921-1964 -
förtjusande fröken - Olika
förtjusande fröken - Ralph Benatzky
Förtrodeliga band -
Förtrollad stad - Torbjörn Iwan Lundquist
Förtrollad vandring - Sven Sköld
Förtrollad = Sincerely - Harvey Fuqua, Allan Freed
Förtrollerskan (L'incantatrice) - Luigi Arditi
Förtrollning = It's magic - Jule Styne
Förtrösta - Torsten Bredmar
Förtrösta - Torsten Bredmar
Förtröstan - Emil Anjou
Förtröstan - Ruben Fridolfson
Förunderlig - Rolf Degerman
Förunderlig natt - Egon Zandelin
Förunderlig nåd -
Förunderlig nåd -
Förunderlig nåd -
Förunderlig nåd = Amazing grace -
Förunderligt och märkligt - Carl Nielsen
Förunderligt och märkligt - Carl Nielsen
Förut sade jag -
Förut sade jag -
Förut var Kristus en ömklig figur - Sören Janson
Förutan penningar och utan kläder -
Förvandlad stad - Maia Andréasson
förvaring - Björn Afzelius
Förväxlad medicin - Hugo Franzén
Föräldradrömmar - Einar Englund
Föräldralåten - Pugh Rogefeldt
Föräldralåten - Pugh Rogefeldt
Förälskad förlorad för evigt - Stig Rossner
Förälskad förlorad för evigt, Nu står du brud till sist ändå - Stig Andersson
Förälskad i Köpenhamn - Bent Fabricius-Bjerre
Förälskad i Köpenhamn - Bent Fabricius-Bjerre
Förälskad i Köpenhamn = Forelsket i Köbenhavn - Bent Fabricius-Bjerre
Förälskad i sin egen man - Karen Jönsson
Förälskad i sin egen man - Karen Jönsson
Förälskade par = To love and be loved - James van Heusen
Förälskelse - Erna Tauro
Förälskelse - Erna Tauro
Förändringar - Isidor Dannström
Fösta kärleken - Jerry Rudenvall
Fösta polskan till Gun - Svante Pettersson
Fötterna stadigt på jorden - Peter Lundblad
F.D.R. Jones - Harold Rome
F.S.F. Brödratoner på Societetens sommarfest - Birger Sjöberg
G-moll-polska -
Gaa ved min side - Patrik Gyllenhammar
Gabor's Elephant dance - Lars Färnlöf
Gabriel och Maria - Bertil Hallin
Gabriela Mistral - Maj Valentin
Gabriele -
Gabriella - Lars Gullin
Gabriella - Lars Gullin
Gabriella - Lars Gullin
Gabriella dansar - Egil Hauge
Gabriellas sång - Stefan Nilsson