Herren är min herde - Heimer Sjöblom
Herren är min herde - Okänd
Herren är min herde - Per Filip
Herren är min herde - Reinhold Andersson
Herren är när - Bo Korsar
Herrens frid skall följa dej - Robert Johansson
Herrens frälsingshär. -
Herrens förlossade skola vända åter till Sion med jubel - Joel Blomqvist
Herrens gårdar - Herman Palm
Herrens gårdar - Joel Algulin
Herrens hand - Gunnar Petersen
Herrens nåd är var morgon ny - Oscar Ahnfelt
Herrens nåd är vår morgon ny - Oscar Ahnfelt
Herrens nåd är vår morgon ny - Oscar Ahnfelt
Herrens nåd är vår morgon ny - Oscar Ahnfelt
Herrens nåd är vår morgon ny - Oscar Ahnfelt
Herrens nåd är vår morgon ny - Oscar Ahnfelt
Herrens ord - Henrik Lindahl
Herren, vår Gud är en konung -
Herren, vår Gud, är en konung -
Herren, vår Gud, är en konung - Karl Gerhard
Herre, din natt leder ingen vilse - Lars Westermark
Herre, du har skapat allt - Alice Tegnér
Herre, du ropade på mig - Håkan Sund
Herre, du skall tala - Sven Bjärbo
Herre, du som ej förgäter - Lennart Jernestrand
Herre, förbarma dig -
Herre, förbarma dig - Börge Ring
Herre, ge oss vatten! - B Daryn
Herre, hjälp mej att finna mej själv - Olle Widestrand
Herre, när din hand - Keri Jones, David Matthew
Herre, signe du och råde -
Herre, tag helt in mitt hjärta - Joel Blomqvist
Herre, till dig - Christer Hultgren
Herre, till Dig jag beder - Bengt-Olov Holgersson
Herre, till vem skulle vi gå? - Anders Bond
Herre, till vem skulle vi gå? - Olle Widestrand
Herre, var mig nådig - Joseph Dente
Herre, vår Herre - Hans Nyberg
Herre, öppna mina ögon - Hans Carlen
Herrgott, am blühenden Neckarstrand... - Hans May
herrgårdens lindalle - Bror Karlsson
Herrgårds-hambo, no.15 -
Herrgårdsbalen - Eric Schill
Herrgårdsdans - Ricke Löw
Herrgårdsfest -
Herrgårdsfest -
Herrgårdshambo - Helge Damberg
Herrgårdshambo - Herbert Wahlberg
Herrgårdsjäntan - Henry Fox
Herrgårdspolka - Andrew Walter
Herrgårdspolka - Andrew Walter
Herrgårdsvals - Folkvisa - Elis Olson
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen -
Herrgårdsvalsen - Fredrik Nycander
Herrgårdsvalsen - Gunnar Molthon
HerrLjungafröjd - Bengt Sjöden
Herrn och frun på landet -
Herrskapet Mygga - Märta Tham
Herrskapet Svala - Seth Jonsson
Herrskapsdans - Svante Pettersson
herrskapstrall - Olle Söribyn
herrskapstrall - Wilhelm Peterson-Berger
herrskapstrall - Wilhelm Peterson-Berger, Olle Söribyn
herrskapstrall - Wilhelm Peterson-Berger, Olle Söribyn
herrsksapstrall - Wilhelm Peterson-Berger
Herr´n som fått snuva -
Hertevalsen - Rickard Grenn
Herthas barn -
Herthas barn -
Hertig Fröjdenborg -
Hertig Fröjdenborg -
Hertig Silverdal -
Hertig Vilhelms visa - Evert Taube
Hertigen av Pisa -
Hertigen av York -
Hertiginnan af Danviken - Olika
Hertiginnan af Danviken (Madam Jansen) - Elis Olson-Ellis
Hertiginnan af Danviken (Madam Jansen) - Olika
Herzeleyde - Alf Hambe
Herzliebstes Elselein -
Herzogin Marie - Franz Lehár
Herz, mein Herz... - Franz Lehár
Hesa Fredrik - Thore Skogman
Hesa Fredrik - Thore Skogman
Hesa Fredrik tar ton - Thore Skogman
Hesitatin' Hanna - Michael B Tretow, Thomas Minor
Hesitation -
Hesitation - Fritz Ahlberg
Hesperia - Lars Färnlöf
Hesselbysteppen -
Hesselbysteppen -