Lies - Harry Barris
Lies - Harry Barris
Lieskäret - Thorstein Bergman
liesmedjan - Carl-Erik Hartman
Lif Anders polska - Esser
Lifdrabanten och kung Erik - Otto Lindblad
Life's at hand - Christer Follin
Life's at hand - Christer Follin
Life's for living - Göran Lindberg
Life's railway to heaven - Charles Tillman, M E Abbey
Life begins when you're in love - Victor Schertzinger, Harry Richman, Lew Brown
Life has its funny little ups and downs - Josef Myrow
Life is a song - David Garriock
Life is a song/Let's sing it together - Fred E Ahlert
Life is nothing without music -
Life is so peculiar - James van Heusen
Life´s full of consequence - Harold Arlen
Liflig fantasi -
Lifsens hambo eller giftas och skiljas - Aug Elfåker
Liftareflickan - Orwin Karlberg
Liftarflickan - Ingvar Lindblom
Liftarvisan - Robert Karl Oskar Broberg
Lifvet en dröm - F Wagner
Lifvet en Dröm - Friedrich Zikoff
Lifvet för Zaren ; Mazurka - Michail Glinka
Lifvet och Döden - Tor Aulin
lifvets fisk-vatten - Serling
lifvets fisk-vatten - Serling
Lifvets saga -
Lifvets saga -
Lifvets saga -
Lifvets saga -
Lifvets saga - Adolf Fredrik Lindblad
Lifvets saga - Adolf Fredrik Lindblad
Lifvets tunga stig - Bell
Lige børn leger nu bedst - John Kenneth, Nigel Winner
Ligga sjuk - Vardagsgruppen
ligger ett land långt bort - Olle Adolphson
ligger i luften - Helan
ligger i luften - Sven Helin
ligger i luften - Sven Helin
ligger i luften - Tomas Ledin
ligger i luften - Tomas Ledin
ligger i luften / It's in the air - Harry Parr-Davies
light -
Light - Mats Westman
Light at evening-time - William H Jude
Light of lime - Claes af Geijerstam
lights of Paris - Hugo Friedhofer
Lika blå som dina ögon - Peter Lundblad, Lars Tennander
Lika blå som dina ögon - Peter Lundblad, Lars Tennander
Lika blå som dina ögon - Peter Lundblad, Lars Tennander
Lika bra som alla - Arne Höglund
Lika förbannat - Lars Sjösten
Lika kär som jag = Angelina = (I don't care) only love me = Dalla strada alle stelle - Virgilio Panzuti
Lika kär som jag = Angelina = (I don't care) only love me = Dalla strada alle stelle - Virgilio Panzuti
Lika värdefull - Petra Falk
Like a breath of springtime -
Like a me like a you - Frank Grey, McElbert Moore
Like a woman - Göran Lagerberg, Danne Larsson, Anders Henriksson
Like an angel passing through my room - Benny Andersson, Björn Ulvaeus
Like grass - Lars Gullin
Like love -
like slow rhytm - Olle Johnny
Like sunshine in your hair - Frank D Ward
like the flowers -
like to -
likette - Ad Gauwin, Jean Daris
Liksom en blå förgätmigej - Jules Sylvain
Liksom en fånge - Göran Fristorp
Liksom en glimt av himlen är - Werner R Heymann
Liksom en glimt av himlen är = Das muss ein Stück vom Himmel sein - Werner R Heymann
Liksom en glimt av himlen är = Das muss ein Stück vom Himmel sein - Werner R Heymann
Liksom en glimt av himlen är = Das muss ein Stück vom Himmel sein - Werner R Heymann
Liksom en glimt av himlen är = Das muss ein Stück vom Himmel sein - Werner R Heymann
Liksom en glimt av himlen är = Das muss ein Stück vom Himmel sein - Werner R Heymann
Liksom en glimt av himlen är = Das muss ein Stück vom Himmel sein - Werner R Heymann
Liksom en glimt av himlen är = Das muss ein Stück vom Himmel sein - Werner R Heymann
Liksom en glimt av himlen är = Das muß ein Stück vom Himmel sein - Joseph Strauss, Werner R Heymann
Liksom en herdinna -
Liksom en herdinna -
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna - Fredmans epistel nr. 80 -
Liksom en herdinna högtidskladd - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna : Fredmans epistel nr 80 - Carl Michael Bellman
Liksom en herdinna : Fredmans epistel nr 80 - Carl Michael Bellman
Liksom en sfinx är varje kvinna - Allan Ehwert