Ob-la-di, ob-la-da - John Lennon, Paul McCartney
obebodd ö - Yngve Stoor
Oben unter'm Dach, juchhe... -
Obesvarad kärlek - Ragnar Hesse
Obetitlat - Christian Spering
Obetitlat - Lars Lindgren
Obetitlat stycke - Fred Kursell
Obetitlat = Komp -87 - Göran Klinghagen
Obiligationsmarschen -
object of my affection - Pinky Tomlin, Coy Poe, Jimmie Grier
Obligations-kupletter -
Obligations-kupletter - Eric Sandberg
Obligations-kupletter - Eric Sandberg
Obligations-kupletter - Olika
Obligationsmarschen - Lars-Erik Larsson
Obria Bio Bop - Lundberg
Observation - Bengt Karngård
Obsession - Benjamin Godard
Obs. Täxten - Finn Zetterholm, Bengt Sändh
Ocean-valsen - Arnold Ringsted
ocean av kärlek - Helge Lindberg
ocean av kärlek - Helge Lindberg
Ocean blue - Tomas Ledin
Ocean blue - Tomas Ledin
Oceans of love - Carl Sigman
Och - Håkan Sandh
Och aldrig du var mig så nära - Ivar Reimers
Och aldrig du var mig så nära - Maj Valentin
Och alla Gotlands gossar -
Och allt blev sagt - Kai Gullmar
Och allt var frid - Ingamay Hörnberg
Och blomstren de dofta -
och båda tillsammans -
Och dassdörr'n den står öppen - Björn Ander
Och dessa rosor... - Kai Gullmar, Åke Söderblom, Fritz-Gustaf
Och det hände vid den tiden = Once in royal David's city - Henry John Guantlett
Och det var två - Axel Andreasen
Och det var två - Axel Andreasen
Och det var två... - Axel Andreasen
Och det var två.... -
Och drömmar nu gå : Kör-Blad nr 25 - Adolf Fredrik Lindblad
Och du tände stjärnorna - Bert Månson
Och därför så förstår jag ingenting = The boy I used to know - John Shroeder, Robin Conrad
Och därför så förstår jag ingenting = The boy I used to know - John Shroeder, Robin Conrad
Och efteråt vilar tystnaden - Olov Olofsson
och femtioen - Tomas Boström
Och flickan gick på ängen - Mats Paulson
Och flickan går i dansen -
Och flickan går i ringen -
Och flickan hon går i dansen -
Och flickan hon går i dansen -
Och flickan hon går i dansen -
Och flickan hon går i dansen -
Och flickan hon går i dansen -
Och flickan hon går i dansen -
Och flickan hon går i ringen -
Och flickan hon var skön - Kai Gullmar
Och flickan hon var skön - Kai Gullmar
Och flickan spann = I walk the line - Johnny Cash
Och flickorna di hava - John Olsson
Och flickornas kärlek och ängarna grön' -
Och flickornas kärlek och ängarna grön' -
Och flickornas kärlek och ängarna grön -
Och funne jag en visa - Alf Hambe
Och gav dig våren = Greensleeves -
Och godt öl kom - Orvar Lauré
Och gossen gick sej ut i morgonstund hej filinkeli... -
Och gossen gick sig ut -
Och gossen gick sig ut i morgonstund -
Och gossen gick sig ut i morgonstund - Fredrik August Dahlgren
Och gott öl kom = O Guid ale comes - Ulf Lundell
Och gott öl kom... - Eric Biuw
Och gumman hon kunde inte gå ut - Margit Swahn
Och gångar ett skepp från Amsterdam - Einar Björke, Dick Fryman
Och går en stund på jorden - Ulf Lundell
Och går en stund på jorden - Ulf Lundell
Och går en stund på jorden - Ulf Lundell
Och går en stund på jorden - Ulf Lundell
Och han väntar på mej - Bosse Carlgren, Agnetha Fältskog
Och havet ger mig åter mina öar - Alf Hambe
Och havets unga tärna hon gick en kväll så varm... - Friedrich Pacius
Och hellre jag ginge... - Torgny Björk
Och herrarna blinka igen... ; kuplett - Victor Jörgensen
Och hvarje gång i verlden -
Och här dansar jag med lilla vännen -
Och här är dungen - Alice Tegnér
Och här är dungen - Björn Svenonius
Och här är dungen - Gerda Adde
Och här är dungen där göken gol - Ivar Widéen
Och här är dungen, där göken gol - August Ekenberg
Och här är dungen, där göken gol - August Ekenberg
Och hör du jungfru sommar - Lennart Kjellgren
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hören I min svärfar -
Och inte nog med de'! -