Om jag fick önska - Jules Sylvain
Om jag får bli din Tarzan - Jan Ellerås
Om jag får bli kär i dig = Mind if I make love to you - Cole Porter
Om jag får ett djur - Kai Kjäll-Andersson
Om jag får ett djur - Kai Kjäll-Andersson
Om jag får för mamma - Torbern Cassel
Om jag får för mamma - Torbern Cassel
Om jag hade dej - Nils Hansen
Om jag hade en hammare = If I had a hammer - Lee Hays, Pete Seeger
Om jag hade en kikare - Ingemar Olsson
Om jag hade pengar = If I were a rich man - Jerry Bock
Om jag hade polkahår -
Om jag hade polkahår - Kalle Nämdeman
Om jag hade vingar - Knut Brodin
Om jag hade vingar - Pär Björck, Monica Carlsson
Om jag hade... = If I only had a brain - Harold Arlen
Om jag inte tar fel - Bert Månson
Om jag kan hjälpa någon - Alma Bazel Androzzo
Om jag kunde välja - Micky Turner
Om jag skulle gifta mej -
Om jag skulle gifta mej -
Om jag snubblat efter vägen - Lisa Ekdahl
Om jag så skall betala biljetten.... - Sören Aspelin, Sverker Ahde
Om jag va en liten gök - Curt Henricsson
Om jag va en liten gök - Curt Henricsson
Om jag var du = If I were you - Bob Crewe, Eddie Rambeau
Om jag var kung -
Om jag var kung för en da' - Jules Sylvain
Om jag var kung = How strange - Herbert Stothart, Earl Brent
Om jag vill och jag har tid och fall jag gider -
Om jag vore arbetslös - Tim Hardin
Om jag vore arbetslös - Tim Hardin
Om jag vore kär i henne och hon vore kär i mig - Ernst Rolf
Om jag vore kär i henne, och hon kär i mej - Ernst Rolf
Om jag vore kär i henne, och hon kär i mej - Ernst Rolf
Om jag vore kär i henne, och hon vore kär i mej - Ernst Rolf
Om jag vore kär i henne, och hon vore kär i mej - Ernst Rolf
Om jag vore svart i stället för vit - Olle Lindholm
Om jag väntat dej hade jag ställt till med fest = If I knew you were comin I'd 've baked a cake - Al Hoffman, Bob Merrill, Clem Watts
Om jag väntat dej hade jag ställt till med fest = If I knew you were coming I'd 've baked a cake - Al Hoffman, Bob Merrill, Clem Watts
Om jag ägde allt men icke Jesus - Johan Olof Lindberg
Om jag ägde allt men icke Jesus - Johan Olof Lindberg
Om jag ägde allt men inte Jesus - Johan Olof Lindberg
Om jag ägde allt, men icke Jesus -
Om Jesus kommer i morgon - Bo Senter, Susann Senter
Om kanalerna på mars - Birger Sjöberg
Om kvällen - Lennart Allén
Om kärlek = An affair to remember - Harry Warren
Om kärlek = An affair to remember - Harry Warren
Om kärleken vore enkel - Mia Sandberg
Om kärleken = Kaerlighed - Hans Schreiber
Om lite olikheter - Axel Holmblad
Om lördag - Einar Björke
Om lördag - Jules Sylvain
Om man bara bjuder till - Johnny Öst
Om man inte har för stora pretantioner-Fia Jansson-Kors på Idas grav -
Om man inte har för stora pretantioner - Fia Jansson - Kors på Idas grav -
Om man inte har för stora pretentioner -
Om man inte tänker på't - Alf Robertson
Om maskros och tjärdoft - Carl-Anton Axelsson
Om maskros och tjärdoft - Carl-Anton Axelsson
Om maskros och tjärdoft - Carl-Anton Axelsson
Om maskros och tjärdoft - Carl-Anton Axelsson
Om maskros och tjärdoft - Carl-Anton Axelsson
Om maskros och tjärdoft - Carl-Anton Axelsson
Om maskros och tjärdoft - Carl-Anton Axelsson
Om maskros och tjärdoft - Carl-Anton Axelsson
Om Michaelidagen -
Om min prins Charming kom en gång - Sam Coslow
Om min syster - Benny Andersson
Om mitt hjärta jag dig ger = If I give my heart to you - Jimmie Crane, Al Jacobs, Jimmy Brewster
Om mitt hjärta jag dig ger = If I give my heart to you - Jimmie Crane, Al Jacobs, Jimmy Brewster
Om morgonen - Alice Tegnér
Om morgonen - Ingemar Hellgren
Om morgonen - Ingemar Hellgren
Om morgonen en sommarsöndag - Ove Borgvall
Om måndag - Okänd
Om namnet är skrivet i himlen - Göte Strandsjö
Om natten -
Om natten - Adolf Fredrik Lindblad
Om natten - Peter Lundblad, Ingela "Pling" Forsman
Om natten är alla änkor grå - Olle Adolphson
Om natten är alla änkor grå - Olle Adolphson
Om ni förblir i mej - Harlan Rogers
Om nå'n bjuder - Per Lindberg
Om nå'n bjuder - Per Lindberg
Om någon är i Kristus - Olle Widestrand
Om och om igen - Fryman
Om och om igen = Ca va, ca va! - Fred Freed
Om och om och om och om igen -
Om om om - Stig Rossner, Bengt Thomas
Om Qvällen - Ivar Hallström
Om re'n vid helga klockors ljud -
Om re'n vid helga klockors ljud -
Om Röde Orm och hans spanska utfärd - Gösta Gleerup
Om Sandhamn - Staffan Atterhall
Om sjungande munkar och en insiktsfull insekt -
Om solen ville komma - Imo Olsson
Om sommaren - Roland Utbult
Om sommaren sköna -