Och flickan hon var skön - Kai Gullmar
Och flickan spann = I walk the line - Johnny Cash
Och flickorna di hava - John Olsson
Och flickornas kärlek och ängarna grön' -
Och flickornas kärlek och ängarna grön' -
Och flickornas kärlek och ängarna grön -
Och funne jag en visa - Alf Hambe
Och gav dig våren = Greensleeves -
Och godt öl kom - Orvar Lauré
Och gossen gick sej ut i morgonstund hej filinkeli... -
Och gossen gick sig ut -
Och gossen gick sig ut i morgonstund -
Och gossen gick sig ut i morgonstund - Fredrik August Dahlgren
Och gott öl kom = O Guid ale comes - Ulf Lundell
Och gott öl kom... - Eric Biuw
Och gumman hon kunde inte gå ut - Margit Swahn
Och gångar ett skepp från Amsterdam - Einar Björke, Dick Fryman
Och går en stund på jorden - Ulf Lundell
Och går en stund på jorden - Ulf Lundell
Och går en stund på jorden - Ulf Lundell
Och går en stund på jorden - Ulf Lundell
Och han väntar på mej - Bosse Carlgren, Agnetha Fältskog
Och havet ger mig åter mina öar - Alf Hambe
Och havets unga tärna hon gick en kväll så varm... - Friedrich Pacius
Och hellre jag ginge... - Torgny Björk
Och herrarna blinka igen... ; kuplett - Victor Jörgensen
Och hvarje gång i verlden -
Och här dansar jag med lilla vännen -
Och här är dungen - Alice Tegnér
Och här är dungen - Björn Svenonius
Och här är dungen - Gerda Adde
Och här är dungen där göken gol - Ivar Widéen
Och här är dungen, där göken gol - August Ekenberg
Och här är dungen, där göken gol - August Ekenberg
Och hör du jungfru sommar - Lennart Kjellgren
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hör du unga Dora -
Och hören I min svärfar -
Och inte nog med de'! -
Och inte ska jag sörja -
Och inte skall du sörja - Nils-Gustaf Holmquist
Och inte vill jag sörja -
Och inte vill jag sörja -
Och inte vill jag sörja -
Och inte vill jag sörja -
Och inte vill jag sörja -
Och inte vill jag sörja -
Och inte vill jag sörja, men sörjer ändå - Emil Sjögren
Och inte vill jag sörja, men sörjer ändå - Emil Sjögren
Och inte vill jag sörja, men sörjer ändå - Emil Sjögren
Och inte vill jag sörja... - Patrik Vretblad
Och inte vill jag sörja... - Patrik Vretblad
Och jag har varit i himlens sky -
Och jag skall väva mig en randig kjortel -
Och jag skall väva mig en randig kjortel -
Och jag skall väva mig en randig kjortel -
Och jag såg den heliga staden - Eskil Hemberg
Och jag såg en ny himmel - Edgar L Bainton
Och jag såg en ny himmel - Julius Dahlöf
Och jag tvekar vid din tröskel... - Kjell Torbiörn
Och jag vill ha mig en hjärtans kär -
Och jag vill ha mig en hjärtans kär -
Och julen vara skall till påska -
Och jungfrun gick sig åt ängen -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun gick åt killan -
Och jungfrun hon gick för sin moder att stå -
Och jungfrun hon gångar på högan berg -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen -
Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband -
Och jungfrun hon går i ringen -
Och jungfrun hon går i ringen -
Och jungfrun hon går i ringen -
Och jungfrun hon går i ringen -
Och jungfrun hon går i ringen -
Och jungfrun hon skulle sig till ottesången gå -