Om flickornas och gossarnas kärlek -
Om flickornas och gossarnas kärlek -
Om flickors falskhet -
Om försjunkenhet i naturen - Elisabet Hermodsson
Om Gud förglömde världen - Göte Strandsjö
Om göken gal -
Om han kallas artist - Göte Hennix
Om han är nöjd med blott en liten smula - Georg Enders
Om hundra år -
Om hundred år er alting glemt -
Om hästen som klädt sig i hatt -
Om hösten - Esse Björkman
Om hösten - Joel Blomqvist
Om hösten. Elegi - Anders Jobs
Om igen - Birger Karlsson
Om igen - Bobby Ljunggren, Håkan Almqvist
Om igen - Emil Hedberg
Om inte det är sant = If that isn't love - Dottie Rambo
Om inte det är sant = If that isn't love - Dottie Rambo
Om Ja' fick 5 öre - Felix Körling
Om Ja' fick 5 öre - Felix Körling
Om Ja' fick 5 öre - Felix Körling
Om Ja' fick 5 öre - Felix Körling
Om Ja' fick 5 öre - Felix Körling
Om ja' fick 5 öre - Felix Körling
Om ja' va' en slashas - Kal P. Dal
Om ja' va' konung för en da' - Jules Sylvain
Om jag bara finge dansa genom livet - Harry Iseborg
Om jag bara finge dansa genom livet - Harry Iseborg
Om jag bara kunde våga = Timida serenata - P G Redi
Om jag bara visste hur det ska gå till - Karl Wehle, Torbern Cassel
Om jag bara visste hur det ska gå till - Karl Wehle, Torbern Cassel
Om jag blev kung -
Om jag blev Kung - Knut Brodin
Om jag blir en bättre människa... - Herbert Wahlberg
Om jag dg älskar - W Rosenzweig
Om jag ej var kär i dej - Berndt Egerbladh
Om jag fick bestämma - Lennart Sjöholm
Om jag fick bestämma - Olle Widestrand, Arne Höglund
Om jag fick bo på en söderhavsö - Yngve Stoor
Om jag fick börja om mitt liv med dej = Lover's dream - James Last
Om jag fick fem öre - Felix Körling
Om jag fick önska - Jules Sylvain
Om jag får bli din Tarzan - Jan Ellerås
Om jag får bli kär i dig = Mind if I make love to you - Cole Porter
Om jag får ett djur - Kai Kjäll-Andersson
Om jag får ett djur - Kai Kjäll-Andersson
Om jag får för mamma - Torbern Cassel
Om jag får för mamma - Torbern Cassel
Om jag hade dej - Nils Hansen
Om jag hade en hammare = If I had a hammer - Lee Hays, Pete Seeger
Om jag hade en kikare - Ingemar Olsson
Om jag hade pengar = If I were a rich man - Jerry Bock
Om jag hade polkahår -
Om jag hade polkahår - Kalle Nämdeman
Om jag hade vingar - Knut Brodin
Om jag hade vingar - Pär Björck, Monica Carlsson
Om jag hade... = If I only had a brain - Harold Arlen
Om jag inte tar fel - Bert Månson
Om jag kan hjälpa någon - Alma Bazel Androzzo
Om jag kunde välja - Micky Turner
Om jag skulle gifta mej -
Om jag skulle gifta mej -
Om jag snubblat efter vägen - Lisa Ekdahl
Om jag så skall betala biljetten.... - Sören Aspelin, Sverker Ahde
Om jag va en liten gök - Curt Henricsson
Om jag va en liten gök - Curt Henricsson
Om jag var du = If I were you - Bob Crewe, Eddie Rambeau
Om jag var kung -
Om jag var kung för en da' - Jules Sylvain
Om jag var kung = How strange - Herbert Stothart, Earl Brent
Om jag vill och jag har tid och fall jag gider -
Om jag vore arbetslös - Tim Hardin
Om jag vore arbetslös - Tim Hardin
Om jag vore kär i henne och hon vore kär i mig - Ernst Rolf
Om jag vore kär i henne, och hon kär i mej - Ernst Rolf
Om jag vore kär i henne, och hon kär i mej - Ernst Rolf
Om jag vore kär i henne, och hon vore kär i mej - Ernst Rolf
Om jag vore kär i henne, och hon vore kär i mej - Ernst Rolf
Om jag vore svart i stället för vit - Olle Lindholm
Om jag väntat dej hade jag ställt till med fest = If I knew you were comin I'd 've baked a cake - Al Hoffman, Bob Merrill, Clem Watts
Om jag väntat dej hade jag ställt till med fest = If I knew you were coming I'd 've baked a cake - Al Hoffman, Bob Merrill, Clem Watts
Om jag ägde allt men icke Jesus - Johan Olof Lindberg
Om jag ägde allt men icke Jesus - Johan Olof Lindberg
Om jag ägde allt men inte Jesus - Johan Olof Lindberg
Om jag ägde allt, men icke Jesus -
Om Jesus kommer i morgon - Bo Senter, Susann Senter
Om kanalerna på mars - Birger Sjöberg
Om kvällen - Lennart Allén
Om kärlek = An affair to remember - Harry Warren
Om kärlek = An affair to remember - Harry Warren
Om kärleken vore enkel - Mia Sandberg
Om kärleken = Kaerlighed - Hans Schreiber
Om lite olikheter - Axel Holmblad
Om lördag - Einar Björke
Om lördag - Jules Sylvain
Om man bara bjuder till - Johnny Öst
Om man inte har för stora pretantioner-Fia Jansson-Kors på Idas grav -
Om man inte har för stora pretantioner - Fia Jansson - Kors på Idas grav -
Om man inte har för stora pretentioner -